Dinsdag debat over uitslag toekomst de Levende Ent

Opsterland-Ooststellingwerf - De afgelopen weken hebben inwoners van Gorredijk zich kunnen uitspreken, in een dorpsraadpleging, over de toekomst van het beeld de Levende Ent van kunstenaar Jaap van der Meij.

Het stemmen is inmiddels voorbij de stemmen zijn geteld en op 6 juni wordt de uitslag bekend gemaakt tijdens het openbare debat dat plaatsvindt op het plein voor de Levende Ent aan de Loaijerstrjitte 2 in Gorredijk. Het debat start om 19.00 met twee korte inleidende presentaties waarna de uitslag van de dorpsraadpleging bekend wordt gemaakt en besproken. Jeroen Boomgaard, lector Kunst en Publieke ruimte van de Rietveld Academie in Amsterdam, geeft een korte presentatie om over de functie van kunst in de publieke ruimte en reflecteert op buitenkunst in relatie tot publieke opinie. Yanthe van Nek, een jonge beeldend kunstenaar, komt vertellen over haar werk, dat heel anders is dan wat veel mensen over het algemeen onder kunst verstaan. Zij heeft zich voor het werk ‘Everdina, Nellie & de Caravan - de kunstenaar als vrijwillig instrument van de samenleving’ letterlijk laten meenemen en meevoeren door bewoners, zij vertelden haar wat ze van haar als kunstenaar wilden en wat het kunstwerk teweeg moest brengen. Scholieren: opblazen Daaropvolgendend maakt Kunst in Crisis de uitslag van de stemming bekend en gaan de aanwezigen in gesprek over de betekenis van deze uitkomst. De uitkomst van de scholierenstemming is deze week bekend gemaakt op de Facebookpagina ‘Kunst in crisis’, en zal ook worden besproken; net iets meer dan helft van de scholieren die gestemd hebben, wil het beeld opblazen. Er is ruimte voor geinteresseerden om te spreken over de implicaties van de uitkomst (en de opkomst) voor de toekomst van het kunstwerk ‘de Levende Ent’. Er wordt afgesloten met een tekst die Jaap van der Meij zelf over het beeld heeft geschreven. Voor meer inlichtingen en achtergrondinformatie, kijk op de website www.kunstincrisis.nl Foto's Iris Vetter