Elsloo met middeleeuwse markt terug in de tijd

Opsterland-Ooststellingwerf - In het kader van de viering van 500 jaar Ooststellingwerf is het dorp Elsloo in de ban geraakt van twee middeleeuwse evenementen die zij op 9 en 10 juni in het dorp gezamenlijk organiseren.

Het dorpscentrum van Elsloo rond 'Taveerne Vosius', eetcafé ’t Anker, wordt het bruisende hart van het middeleeuwse plein waar tijdens de middeleeuwse markt, die zaterdag 10 juni wordt georganiseerd, veel te doen is. 9 juni: Vertel-muziektheaterspel De Middeleeuwse activiteiten beginnen op vrijdagavond 9 juni om 19.30 uur. In die activiteit voor de jeugd is met name door het team van de K.J.Dijkstraschool de afgelopen periode ook veel tijd en energie gestoken. Naast Taveerne Vosius, op het voorterrein van de basisschool wordt die vrijdagavond de première van het middeleeuwse voorstelling , het wagenspel Karel ende Elegast voor de jeugd opgevoerd. Dit vertel-muziektheaterspel is een gezamenlijke productie, waarin op een podiumwagen de histotolk, Frank Spijkers uit Boyl het verhaal vertelt. Alle schoolkinderen gaan het verhaal muzikaal ondersteunen. Om dit te realiseren zijn de muziekvereniging Concordia uit Elsloo en Kunst & COO, de organisatie voor kunst- en cultuuronderwijs in de gemeente Ooststellingwerf, ingeschakeld. Door middel van de vertelling en muziek wordt er een beeld geschetst van de woelige tijd tussen 1500 en 1517. 10 juni: Middeleeuwse entourage In een pracht entourage worden op dat deel van de Hoofdweg en de daarop aansluitende Iekenlaene voor de markt ingericht en het trefpunt van allerlei activiteiten voor jong en oud. Tal van inwoners leveren die dag een zeer actieve bijdrage. Maar ook het historisch Genootschap Middeleeuws Leven uit Assen zal op het veldje aan de Iekenlaene een flinke bijdrage voor de kinderacitviteiten leveren en zeker ook bijdraagt aan de Middeleeuwse sfeer. De organisatie wil nog niet alles verklappen maar een paar voorbeelden zijn: kruisboogschieten, oude ambachten, een visroker, kinderspelen, een demonstratie zwaardvechten, een varken aan het spit, een waarzegger, enz.). In dat kader zijn er bij Stichting Middeleeuws Ter Apel een aantal middeleeuwse kramen gehuurd. Om de juiste sfeer te creëren draagt iedereen die medewerking verleent, die dag zoveel mogelijk en met een knipoog een kostuum uit de middeleeuwen. De middeleeuwse markt in Elsloo is op zaterdag 10 juni van 10.00 tot 16.00 uur door iedereen te bezoeken. Deze marktdag wordt om 10.00 uur officieel in het dorpscentrum passend geopend. De markt is in het dorpscentrum rond Taveerne Vosius; eetcafé ’t Anker.