Realisatie collectief zonnepanelenproject in Haulerwijk lijkt haalbaar

Opsterland-Ooststellingwerf - De lokale energiecoöperatie De Eendracht-Ooststellingwerf hield woensdagavond 31 mei in de Koperen Pomp in Haulerwijk een informatieavond over de realisatie van een collectief zonnepanelenproject in Haulerwijk.

Er waren ruim twintig belangstellenden op de avond aanwezig. Groen Leven, de initiator van het grootschalige Zonne-energieproject ten westen van De Praam, heeft aangeboden om zo'n 240 panelen in dit collectieve project over te dragen aan De Eendracht, om op die manier mogelijk te maken dat omwonenden en andere inwoners van Haulerwijk actief kunnen participeren in het project. De Eendracht maakt hierbij gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief van de Belastingdienst, ook wel de Postcoderoos-regeling genoemd. Deelnemers kunnen tegen een prijs van ongeveer 250 euro per paneel participeren in het collectieve project. Als tegenprestatie krijgen ze gedurende vijftien jaar een korting op de energiebelasting die ze op het eigen stroomverbruik betalen. Dit maakt deze investering voldoende rendabel voor de deelnemers. Het bestemmingsplan voor het totale project is nog niet definitief. Zodra dat het geval is kunnen verdere afspraken worden gemaakt met Groen Leven, de deelnemers, de grondeigenaar (gemeente) en de energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD).  De Eendracht is al druk bezig met de voorbereiding hiervoor zodat snel kan worden gehandeld als het Groen Leven-project definitief doorgaat. ,,Tijdens de bijeenkomst hebben zich al een aantal geïnteresseerden gemeld, zodat de verwachting is dat er voldoende belangstelling zal zijn, maar er kunnen zich nog deelnemers aanmelden", aldus Jan-Roelof van Weperen. Andere inwoners van Haulerwijk die ook interesse hebben in deelname kunnen zich melden bij De Eendracht. Een mailtje naar postcoderoos@ziggo.nl is al voldoende. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt wordt een nieuwe informatieavond georganiseerd. Hiervoor worden dan alle inwoners van Haulerwijk uitgenodigd.