UPDATE: Extra raadsvergadering over Mfa Gorredijk na aanvraag vier raadsfracties

Opsterland-Ooststellingwerf -  8 juni: De extra raadsvergadering vindt plaats op maandag 19 juni. De vier initiatiefnemers komen als eersten aan het woord.

GORREDIJK - Er komt een nieuw Mfa in Gorredijk, maar zonder de Burgemeester Harmsma School. De raadsfracties OpsterLanders, BAS, FNP en VVD zijn onthutst. De meerderheid van de gemeenteraad van Opsterland koos eind 2015 voor een nieuw Mfa in Gorredijk, met daarin het primair onderwijs, De Skâns en de Burgemeester Harmsma School. ,,Nu blijkt dat er een Mfa komt zonder de Burgemeester Harmsma School (BHS)", aldus de fracties OpsterLanders, BAS, FNP en VVD. De vier fracties hebben het verzoek ingediend voor een extra raadsvergadering op maandag 12 juni om, naar eigen zeggen, 'wethouder Van Dijk ter verantwoording te roepen'. Financiële tegenvaller De afgelopen dagen zijn alle fracties bijgepraat door de BHS over het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouder - wethouder Piet van Dijk - om hun school buiten beschouwing te laten in de geplande nieuwe Mfa. De oorzaak is een financiële tegenvaller van 900.000 euro. ,,Deze tegenvaller was bij de gemeente al bekend in januari van dit jaar. In de tussentijd is de raad hierover niet actief geïnformeerd", aldus de vier fracties. Wat is er gebeurd?  De vier raadsfracties willen daarom de wethouder ter verantwoording roepen en antwoord hebben op onder andere de volgende vragen: Wat er in het laatste half jaar is gebeurd en wat is daarin de rol van de gemeente geweest? Waarom is de raad niet tijdig geïnformeerd over de financiële tegenvaller? Hoe verhoudt het besluit van de wethouder om een Mfa in Gorredijk met alleen het primair onderwijs en De Skâns zich met het raadsbesluit (met de BHS) uit 2015? Hoe wordt de toekomst van het onderwijs, cultuur en sport in Gorredijk goed gewaarborgd?