Samenwerking werkt verbindend in Elsloo: Middeleeuwse markt groot succes

Opsterland-Ooststellingwerf - Aan de hand van een aantal dappere ridders en jonkvrouwen, zijnde de werkgroep Elsloo 500, werden de georganiseerde Middeleeuwse activiteiten met twee evenementen in Elsloo afgelopen weekend een groot succes.

De Meester K.J.Dijkstraschool zette vrijdag al in op een breed opgezette Middeleeuwse voorstelling en het dorp zaterdag op een gezamenlijke Middeleeuwse markt. Op een geheel eigen wijze, met een grote dosis saamhorigheid en ook op een feestelijke manier organiseerde het dorp Elsloo afgelopen zaterdag in het centrum van het dorp in het kader van Ooststellingwerf 500 een kleinschalige Middeleeuwse markt. Daarvoor was een deel van de Hoofdweg en de aansluitende Iekenlaene ingericht. De sfeer was de gehele dag goed en ongedwongen, het weer werkte uitstekend mee en zowel de deelnemers als de bezoekers hadden het die dag naar de zin. Dit jaar (2017) wordt in Ooststellingwerf namelijk het feit herdacht, dat het oorspronkelijk eerst nog bij Drenthe en in 1504 bij Friesland ingedeelde Stellingwerf in 1517 werd gesplitst in twee grietenijen (gemeenten): Stellingwerf Oost- en Westeinde. Ooststellingwerf bestaat in de huidige vorm vijfhonderd jaar en het gemeentebestuur nam voor dit jubileumjaar het voortouw om in ieder geval in elk dorp een activiteit te organiseren om zo gemeentebreed het jubileum te vieren.  De invulling van die dorpsactiviteiten werd aan de desbetreffende dorpen en organisaties overgelaten. Om dit jubileum in ook Elsloo kracht bij te zetten werden deze twee middeleeuwse activiteiten georganiseerd. Nadat de kerkklok het tijdsein van tien uur aangaf heette marktmeester Thijs van Buuren, met de organiserende- en enthousiaste Werkgroep Elsloo 500, gezeten in middeleeuwse kostuums op het podium, iedereen welkom. Daarna werd de middeleeuwse markt officieel geopend met een serie harde knallen uit de door de oudejaarsclub Vesuviusclub Elsloo aan het begin van de dorpskom opgestelde grote carbidbussen. De werkgroep, die vanaf februari de zaken regelde en organiseerde, had ’s morgens in alle vroegte de laatste puntjes op d ï”gezet voordat de echte aftrap kon worden gegeven. Dat het evenement veel mensen aansprak bleek wel uit de opkomst. Niet alleen uit het dorp zelf, maar ook oud-inwoners en mensen van buitenaf maakten de gang naar Elsloo. De hele dag liep het gestaag door met bezoekers die langs de opgestelde kramen, maar ook op straat de waar kon aanschouwen. Heel veel creativiteit werd er door de deelnemers als zijnde buurten, particulieren en verenigingen aan de dag gelegd en met name dat werd door het publiek gewaardeerd. Ze waren verrast door de grote diversiteit. Ieder had op een geheel eigen wijze invulling gegeven aan het onderwerp en dat was aardig gelukt ook, gezien er allemaal op de proppen kwam en wat men demonstreerde. Elsloo blijkt op deze wijze veel creatievelingen binnen de poorten te hebben. Het evenement wierp gelijke tijd ook nieuwsgierigheid op omdat velen vooraf niet wisten wat ze van zo’n middeleeuwse markt als cultuurhistorisch evenement konden verwachten. De gemoedelijke sfeer die op deze dag over het evenement lag, werd alleen maar vergroot doordat de in gepaste kledij gestoken deelnemers niet alleen van de kledij maar ook van de feestelijke invulling van de marktkraam veel werk hadden gemaakt.  Het speelterrein van de Frankenaweg was die dag het domein van het genootschap Middeleeuws Leven uit Assen, die niet alleen de attributen uit die tijd had meegenomen, maar ook liet zien hoe het er toe ging in die tijd. Vooral de kinderen beleefden hoe het vroeger was door zelf deel te nemen aan de opgestelde spelen. ,,We hadden nooit gedacht dat we zoveel volk en vooral kinderen bij de arena zouden krijgen", aldus een van de mensen uit Assen, die het publiek niet alleen van deskundig commentaar voorzag maar soms ook met vragen over de Middeleeuwen een beetje uitdaagde. Op een andere plek van de markt kond men meedoen aan de spelactiviteiten uit de middeleeuwen, bedacht door de sportvereniging ODIS. De broeders en nonnen van het klooster Lux Mundy zochten al lopend door het publiek hun weg, de toneelvereniging Elsloo zorgde op gepaste momenten voor humorvol straattoneel en kwam het publiek Appeldames en Peperkoekaanbieders op de markt tegen. Als passanten bezocht de Kerkebuurt volledig in stijl de markt en doken een Vrijstatig Volkje-muzikanten in het Middeleeuwse evenement op. Deze muziekgroep promoot op alle evenement in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf het middeleeuws Stellingenfestival in september in Appelscha. Levende have, gerookte vis en handelaren ontbraken ook niet op deze markt. Bij Taveerne Vosius was het terras groter dan anders en dat had te maken met het feit dat daar de bezoekers van niet alleen het natje en droogje konden worden voorzien, maar men uit de ketels van de buurt Hoofdweg ook diverse middeleeuwse soepen en brood kon kopen. Hoewel even buiten de route was de Hervormde Kerk in Elsloo in dit kader ook deze gehele dag open voor het publiek. Meer dan honderd bezoekers namen de kans waar om de prachtige binnenkant van de dorpskerk te aanschouwen. Bestuurders van de kerk gaven die dag niet alleen een rondleiding, maar ook een toelichting op het een half jaar geleden opgestarte project om de op de begraafplaats aanwezig graftrommels te restaureren. Een aantal exemplaren en benodigdheden lagen tentoongesteld. Tekst: Hendrik Betten Foto's: John Boel / FotoTekst.nl