Koninklijke onderscheidingen voor brandweermannen Van der Veen en Brinksma

Opsterland-Ooststellingwerf - In de brandweerkazerne in Oosterwolde kregen de brandweermannen Klaas van der Veen en Sietse Brinksma maandagavond elk een koninklijke onderscheiding opgespeld.

Burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf had de eer de koninklijke speldjes te mogen uitreiken, tijdens een korpsavond van de brandweer. Beide brandweermannen zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Klaas van der Veen (56 jaar) Oosterwolde uit Oosterwolde was van juni 1996 tot januari 2017 vrijwillige brandweerman bij de post Oosterwolde van brandweer Fryslân. De functies die hij vervult heeft, zijn: manschap, chauffeur, WVD verkenner en onderhoud ademlucht. En vanzelfsprekend de nodige opleidingen om up-to-date te blijven. Sietse Brinksma (55 jaar) Oosterwolde was van maart 1991 tot januari 2017 vrijwillige brandweerman bij de post Oosterwolde van brandweer Fryslân. Zijn functies waren manschap, bevelvoerder, WVD verkenner en ploegleider. Ook voor hem gold dat er veel tijd gestoken werd in het oefenen en volgen van opleidingen. Foto's: John Boel / FotoTekst.nl