Gebiedscommissie N381 rondt ‘Plus’ af

Opsterland-Ooststellingwerf - Het werk voor de Gebiedscommissie N381 zit er op. Na de laatste vergadering op 14 juni bood voorzitter Tine Bijstra een overdrachtsdocument aan betrokken bestuurders aan.

Hierin staat beschreven wat is uitgevoerd, hoe het proces is verlopen en welke onderdelen nog afgerond moeten worden.

 De opdracht De Gebiedscommissie N381 is met betrokken partijen in het gebied rond de N381 aan de slag gegaan om het gebied mooier, beter bruikbaar en klaar voor de toekomst te maken. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het gebied na de aanleg van de N381 met een ‘Plus’ moet worden achtergelaten.

Invulling wensen en ideeën Voor de invulling van het pakket aan maatregelen heeft de Gebiedscommissie N381 geluisterd naar de wensen van de streek. Niet alle wensen en ideeën konden worden gehonoreerd. De commissie is van mening dat de gemaakte keuzes bijdragen aan de ‘Plus’ in het gebied rondom de N381.

 Vertegenwoordiging uit de streek De Gebiedscommissie N381 is op 22 maart 2010 geïnstalleerd en bestaat uit een brede vertegenwoordiging uit de streek. Naast de bestuurders hebben twee vertegenwoordigers van landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie, twee vertegenwoordigers van de landbouworganisaties, een vertegenwoordiger van de ANWB/VVN, een vertegenwoordiger van de Recron en twee vertegenwoordigers van de plaatselijke belangen rondom de N381, zitting. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

N381 Natuurlijk! Project N381 is meer dan de aanleg van een weg. Provincie Fryslân pakt ook het gebied eromheen aan. Van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het herinrichten van dorpskernen tot shared-space pleinen. Van het aanbrengen van natuurversterkende voorzieningen zoals ecologisch verantwoorde beplanting, vistrappen en faunapassages tot de aanleg van nieuwe recreatieroutes in het bos, door het land en over het water. Een overzicht van alle maatregelen in de omgeving van de N381 is te vinden via www.N381.frl.