Positief saldo geeft gemeente Opsterland ruimte om te investeren

Drachten - Het positieve resultaat van 1.275.000 euro dat de jaarrekening over 2016 laat zien, zorgt ervoor dat de gemeente Opsterland kan blijven investeren.

Wethouder Rob Jonkman is er blij mee. ,,Ik ben heel tevreden dat de jaarrekening over 2016 afsluit met een positief resultaat, zowel structureel als incidenteel. De gemeente Opsterland wil blijven investeren in het upgraden van de dorpen en het verbeteren van de leefomstandigheden van onze inwoners. Met een positief saldo blijft dat mogelijk.” Het positief structureel resultaat van de jaarrekening komt onder andere door meevallers in het sociaal domein en bij de inkomensregelingen. Het incidenteel resultaat van de gemeente is ook positief. Dit heeft onder andere te maken met de verkoop van aandelen Enexis en gemeentelijke panden. Nieuwe investeringen De gemeente Opsterland heeft in 2016 voor ruim 8 miljoen euro geïnvesteerd. Zo zijn de verkeersvoorzieningen aan de Hegedyk/Nijewei verbeterd. Het recreatiegebied Dúnsȃn in Bakkeveen is opnieuw ingericht om toeristen beter te ontvangen. De revitalisering van Gorredijk centrum oost is afgerond. Ook kwam de nieuwbouw van OBS Loevestein in Gorredijk gereed. Raadsbehandeling op 3 juli De Verantwoording 2016 wordt op 3 juli door de gemeenteraad behandeld. Vanaf 20 juni ligt de Verantwoording 2016 ter inzage in het gemeentehuis en is te vinden op de website van de gemeente.