Werkervaring opdoen in de '7 bossen van Beetsterzwaag'

Opsterland-Ooststellingwerf - Een groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is onder leiding van een hovenier van de gemeente Opsterland aan de slag in de '7 bossen van Beetsterzwaag'.

Inwoners van de gemeente die om verschillende redenen langere tijd thuis zitten, krijgen in dit werkervaringsproject de mogelijkheid ervaring op te doen bij het onderhoud van monumentaal groen. Het doel is om de deelnemers werkervaring op te doen laten doen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en uiteindelijk door te stromen naar regulier werk. Werkplek in historisch groen De landgoedeigenaren werken graag mee aan dit project. Al sinds lange tijd vinden personen met afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek in het historische groen. Door de inzet van deze groep mensen wordt onderhoud aan groene monumenten en paden opgepakt, dat anders achterwege blijft. De deelnemers krijgen professionele begeleiding en ondersteuning en waar nodig aanvullende opleiding. De gemeente zelf doet ervaring op met het begeleiden van de doelgroep uit de Participatiewet. Het project wordt door de gemeente en landgoedeigenaren gezamenlijk gefinancierd. Wethouder Wietze Kooistra: ,,De gemeente omarmt een initiatief als dit waar verschillende partijen en activiteiten bij elkaar komen. Inwoners aan het werk en de landgoederen prachtig onderhouden. Daarbij doen we als gemeente ook ervaring op met het begeleiden van mensen uit de Participatiewet”. De 7 bossen van Beetsterzwaag Het unieke landgoederenlandschap van Beetsterzwaag en Olterterp, dat de rijke boeren en Friese adel hebben nagelaten, kan niet zonder onderhoud en restauratie. Als er niets gebeurt, dan verliest Fryslân één van zijn cultuurhistorische pronkstukken. Om dit te voorkomen is er met financiële steun van de landgoedeigenaren, Van Teyens Fundatie, provincie Fryslân en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een project gestart om dit prachtige gebied een kwaliteitsimpuls te geven: de 7 bossen van Beetsterzwaag. Het betrekken van bewoners en recreanten (door het organiseren van tal van activiteiten) bij de 7 bossen van Beetsterzwaag maakt naast het werkervaringstraject onderdeel uit van dit project. Parels behouden Wethouder Piet van Dijk: ,,De landgoederen zijn voor Beetsterzwaag belangrijk. Het zijn onze parels, vanwege hun aanzien, uitstraling en ruimte om te recreëren. De economische activiteiten worden ontwikkeld om deze parels te kunnen behouden. Het is mooi om te zien dat organisaties verbinding met elkaar zoeken en willen investeren in de landgoederen.”