Eerste paal voor nieuw ontmoetingscentrum bij De Miente in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - De eerste paal voor het nieuwe Ontmoetingscentrum van De Miente in Gorredijk ging maandagochtend de grond in.

Aan de heer L.D. Boonstra, zestig jaar geleden ook betrokken bij de bouw van De Miente, de eer om het startsignaal te geven voor bouw van het ontmoetingscentrum. Hierbij werd hij geassisteerd door mevrouw R. Hofstra. De heer Boonstra is bewoner van De Miente en mevrouw Hofstra is bewoonster van een aanleunwoning en tevens cliëntenraadslid. Met het slaan van de eerste paal is de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum officieel begonnen. De afgelopen weken zijn er al enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het terrein bouw-klaar te maken. Dhr. Boonstra was zestig jaar terug betrokken bij de bouw van De Miente. Hij was één van de bouwvakkers die letterlijk de fundering legde voor het verzorgingshuis. Hij kijkt uit naar een nieuwe ruimte waar hij gezellig met andere bewoners kan koffiedrinken of met activiteiten meedoen. Ondertussen geniet hij van alle werkzaamheden die rondom het gebouw plaatsvinden. De eerste paal symboliseert de nieuwe toekomst van De Miente. Het verzorgingshuis wordt later dit jaar gesloopt. De huidige aanleunwoningen worden verbouwd en vormen straks samen met het ontmoetingscentrum De Miente. Zelfstandig wonen met zorg De Miente biedt in haar nieuwe vorm zelfstandig wonen aan, met het vertrouwen van zorg dichtbij. Mensen stappen in met een lichte zorgvraag en stromen eventueel door naar een zwaarder zorgpakket, en dat allemaal vanuit dezelfde woning. Dit is mogelijk omdat er slimme zorginfrastructuur wordt aangebracht in de woningen die ingezet kan worden op het moment dat het nodig is. Daarnaast is een deel van de appartementen door ZuidOostZorg gereserveerd voor mensen met een zwaardere zorgvraag. Ontmoeting is daarbij een belangrijk thema: in het nieuwe ontmoetingscentrum kunnen bewoners, buurtbewoners, familie en vrienden straks terecht voor een hapje en een drankje en verschillende activiteiten. Het project is een gezamenlijke inspanning van zorgorganisatie ZuidOostZorg en woningcorporatie Elkien.