Van klas 3 Burgemeester Harmsma School naar havo 4

Opsterland-Ooststellingwerf - Een deel van de examenkandidaten van de Burgemeester Harmsma School (BHS) gaat na klas 4 naar HAVO 4. Dit jaar gaat het om 15 leerlingen.

Er zijn echter ook leerlingen van de BHS die al na de derde klas de overstap mogen maken naar HAVO 4. De BHS heeft al jaren afspraken met drie scholen uit de omgeving: Het Drachtster Lyceum, OSG Sevenwolden en het Stellingwerf College dat leerlingen ook mogen overstappen na klas 3. Deze leerlingen halen in klas 3 hoge cijfers, zijn gemotiveerd om over te stappen, hebben in klas 3 extra lessen wiskunde en Engels gevolgd. Dit jaar mogen zes leerlingen de overstap maken. De school is trots op deze leerlingen, want de ervaring is dat deze overstappers in twee jaar hun HAVO diploma halen. Op de foto staan van links naar rechts: De heer J. vd Velde (decaan en docent Engels), Tim Althof, Nynke Riemersma en Henrieke de Vries (gaan naar Sevenwolden) en Marina Zagt, Femke de Jong en Hidde Neuteboom (gaan naar Drachtster Lyceum) en de heer C. Postma(docent wiskunde).