Jan Henk Veenhouwer trekker voor toerisme in Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf - Voormalig wethouder Jan Henk Veenhouwer is de nieuwe 'trekker voor toerisme' in Ooststellingwerf.

De initiatiefgroep Appelscha-regio 3.0 heeft afgelopen week haar eindadvies voor de ontwikkeling van het toerisme aangeboden aan wethouder Henk van de Boer. Met het aanbieden van het rapport zit de taak van de initiatiefgroep er nu op. De wethouder dankt de initiatiefgroep hartelijk voor hun inzet. Jan Henk Veenhouwer is bereid gevonden om samen met ondernemers uit de toeristische branche, de VTRBO, CCO, SPA05, Plaatselijk Belang Oldeberkoop en de gemeente de plannen uit te voeren. Inzet ondernemers essentieel In het rapport Plan en Organisatie Appelscha-regio 3.0 wordt aangedrongen op een professionalisering van de toeristische dienstverlening met de huidige VTRBO en TIP als vertrekpunt. Daarnaast adviseert  de groep te investeren in de positionering en marketing van de gemeente onder de merknaam Appelscha. Ook liggen er een aantal quick wins klaar; relatief kleine projecten die op korte termijn succesvol kunnen worden. De inzet van ondernemers en hun bereidheid tot onderlinge samenwerking is de essentiële sleutel voor succes, blijkt uit het rapport. Jan Henk Veenhouwer Gemeente Ooststellingwerf heeft met veel interesse kennis genomen van het rapport. De gemeente deelt de zorg van de ondernemers, dat de implementatie van de voorstellen nog een lange weg te gaan heeft. ,,Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat voormalig wethouder Jan Henk Veenhouwer dit proces wil gaan trekken. Wij wensen hem veel succes bij het uitvoeren van deze missie.” ,,Er zit veel toekomst in,” benadrukt Veenhouwer.  ,,Er is al veel veranderd en de gemeente heeft al veel gedaan, maar er kan nog meer gebeuren. Het is aan de ondernemers om het nu verder te brengen. Als voormalig wethouder van Recreatie en Toerisme weet ik hoeveel mooie kansen in deze gemeente liggen. Ik ga graag samen met de partijen aan de slag om deze kansen te benutten”, aldus Veenhouwer. Ondersteuning voor initiatieven In het Masterplan Regio Appelscha onderschrijft de gemeente de essentiële inzet van de ondernemers. ,,Wij spreken nadrukkelijk de eigen kracht van de branche aan om met plannen te komen voor ontwikkeling, innovatie en investeringen. Wij willen die voorstellen zoveel mogelijk ondersteunen. Het initiatief van Appelscha-regio 3.0 is hier een mooi voorbeeld van”, benadrukt Van de Boer.