Leden D66 afdeling Zuidoost-Friesland kiezen lijsttrekkers

Opsterland-Ooststellingwerf - De leden van D66 afdeling Zuidoost-Friesland hebben Tammo Munting verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Ooststellingwerf.

Ronald Westenberg verkozen zij als lijsttrekker voor D66 in Weststellingwerf. De leden spraken unaniem hun vertrouwen in hen uit. Tammo Munting is sinds 2010 voor D66 lid van de Ooststellingwerver gemeenteraad en wil zich in de komende raadsperiode weer met veel enthousiasme inzetten voor de inwoners en hun woonomgeving. Naast raadslid is hij werkzaam als financial controller en mvo-coördinator in zijn woonplaats Oosterwolde. Ronald Westenberg woont al jarenlang in Wolvega en werkt bij een zuivelconcern. Hij maakt deel uit van de gemeenteraad van Weststellingwerf en wil graag en met veel energie doorgaan in de nieuwe raadsperiode. De lijsttrekker voor D66 in Opsterland wordt op 4 juli in een ledenvergadering verkozen. In het najaar volgt de verkiezing van de overige kandidaten van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in de drie gemeenten.