Nieuw vrijwilligersproject schept orde in financiën

Opsterland-Ooststellingwerf - Vrijwilligers inzetten om meer mensen te kunnen helpen bij hun financiële administratie? Het Gebiedsteam Ooststellingwerf en de Stichting Scala zien mogelijkheden en hebben de handen ineengeslagen.

Gezamenlijk is het nieuwe project budgetondersteuning opgezet. ,,Steeds meer mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken bij hun financiële administratie", vertelt Berber de Boer, coördinator Vrijwillige Inzet en Buurtbemiddeling van Scala. Dat merken ze niet alleen bij het Gebiedsteam waar de aanvragen voor financiële ondersteuning toenemen, maar ook bij een organisatie als Humanitas die mensen helpt middels het project Thuisadministratie. Door samen te werken hopen de instanties elkaar te versterken en de hulp te kunnen uitbreiden. Verzoek Via het project budgetondersteuning gaan vrijwilligers via Scala aan de slag. De verzoeken komen binnen vanuit het Gebiedsteam. ,,Denkt de budgetadviseur van het Gebiedsteam dat een vrijwilliger kan helpen, dan trekken ze bij ons aan de bel." De vrijwilligers gaan ondersteuning bieden bij het onderhouden van de financiële administratie en het aanleren van vaardigheden hierin. ,,Sommige mensen hebben moeite met het bewaren van een financieel overzicht. Dit brengt een grotere kans op het ontstaan van schulden met zich mee", legt De Boer uit. Schulden die wellicht voorkomen kunnen worden wanneer deze mensen iemand hebben die ze ondersteunt. Zie het project maar als een soort tussenstation waarmee we de schuldhulpverlening een stap voor hopen te zijn." Eigen verantwoordelijkheid Om als vrijwilliger in dit project aan de slag te gaan, is niet alleen de nodige kennis op het gebied van financiële administratie nodig, maar men moet ook goed aanvoelen wat de cliënt nodig heeft. Hierbij zijn gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt. ,,Mensen moeten zelf weer de regie krijgen over hun eigen administratie en zichzelf ermee kunnen redden. Als vrijwilliger moet je dus goed kunnen inschatten wat nodig is en welke methode er dan bij die persoon past." Om dit te bereiken worden de vrijwilligers door Scala begeleid. Tevens krijgen ze een cursus aangeboden. De initiatiefnemers hopen op zo’n vijftien vrijwilligers in totaal, maar starten direct als een geschikte kandidaat zich heeft aangemeld. Proef Er wordt een proefperiode van een half jaar gehanteerd. In deze periode wordt bekeken of dit werk inderdaad door vrijwilligers kan worden uitgevoerd en of er überhaupt voldoende vrijwilligers voor te vinden zijn. ,,Maar zelf heb ik er alle vertrouwen in", zegt De Boer. ,,We zien bij Humanitas dat het werkt. En de mensen die geholpen worden zijn de vrijwilligers zeer dankbaar." Wie zich als vrijwilliger budgetondersteuner wil aanmelden, kan contact opnemen met Berber de Boer (0516-567220 of e-mail: bdeboer@scala-welzijn.nl).