Viswedstrijd Ooststellingwerfcup 2017

Opsterland-Ooststellingwerf -  Ieder jaar wordt door één van de vijf hengelsportverenigingen in gemeente Ooststellingwerf viswedstrijd de Ooststellingwerfcup georganiseerd, dit jaar door hengelsportvereniging De Kleine Dobber uit Donkerbroek.

Er is een senioren- en een jeugdwedstrijd. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor leden van deze hengelsportverenigingen. Zaterdag 10 juni was het de beurt aan de senioren om zich te bewijzen. Locatie van de wedstrijd was de Compagnonsvaart, het nieuwe, verkeersluwe traject ter hoogte van de Hanestreek. Om 5.30 uur konden de eerste vissers verwelkomd worden. Door middel van het trekken van een nummer werd ieders steknummer bepaald. Er konden 37 vissers genoteerd worden. Het startsein van de wedstrijd klonk om 7.00. Een prettig zonnetje, daarbij slechts een lichte bries, gaf de vroege ochtend een mooie start. Aanvankelijk leek het met de vangsten de goede kant op te gaan, echter al gauw bleek dat het wel heel moeizaam werd om vis te blijven vangen. Voor velen was het na acht uur al gedaan met de vangsten. Hierdoor werd het voor menigeen een taaie wedstrijd. Om 11.00 uur werd het eindsignaal geblazen. Dit was tevens het signaal voor de organisatie om te starten met het wegen van de gevangen vis. De prijsuitreiking vond plaats in cafe Donkerbroek. Wethouder De Boer was aanwezig om de bekeruitreiking voor zijn rekening te nemen. Zijn inleidende woorden, voorafgaand aan de uitreiking, werden met dank aangenomen door de deelnemende dames en heren. Zoals gewoonlijk bij deze wedstrijd zijn er 10 prijswinnaars, welke een trofee in ontvangst kunnen nemen. Deze ochtend waren de volgende personen winnaar geworden: 1 e prijs Rinze Kootstra van De Rietvoorn uit Oldeberkoop met 6220 gram gevangen vis. Tevens is Rinze de trotse bezitter van de wisselbeker. Tweede prijs Albert de Vries van De Rietvoorn uit Oldeberkoop met 3350 gram gevangen vis, 3 e prijs Aafke de Jong-Schuurman van De Reafin uit Appelscha met 2630 gram gevangen vis, 4 e prijs Auke Westra van De Tjonger uit Makkinga met 2590 gram gevangen vis, 5 e prijs Johan Hoekstra van De Kleine Dobber uit Donkerbroek met 2590 gram gevangen vis, 6 e prijs Seerd de Jong van De Reafin uit Appelscha met 1950 gram gevangen vis, 7 e prijs Roelof Hijlkema van De Rietvoorn uit Oldeberkoop met 1840 gram gevangen vis, 8 e prijs Jaap Dijkstra van De Reafin uit Appelscha met 1670 gram gevangen vis, 9 e prijs Tjietze Dijk van De Rietvoorn uit Oldeberkoop met 1480 gram gevangen vis, 10 e prijs Melle de Boer van De Reafin uit Appelscha met 1460 gram gevangen vis. Jeugd Op zondag 18 juni zijn de jeugdigen aan de start verschenen. Het parcours waar gevist werd ligt aan de Vicariestraat in Donkerbroek. Om 8.00 uur konden de deelnemers zich melden aan het water. Ook het steknummer wordt hier bepaald door het trekken van een nummer. De organisatie kon op deze zeer warme dag 18 enthousiaste deelnemers verwelkomen. Dat een ieder er veel zin in had was wel te merken aan het opgewonden sfeertje wat er deze ochtend al zo vroeg aan de waterkant heerste. Het fantastische weer droeg zeker bij aan het verhogen van dit enthousiasme. Om 9.00 uur klonk het startsignaal. De haken werden van maden voorzien, dobbers te water en afwachten maar. Om de vis te attenderen op de aanwezige sappige maden werd menig balletje lokvoer te water gelaten. En dat had al gauw resultaat. Spoedig kon de eerste vis genoteerd worden. De lengtemaat van de gevangen vis wordt genoteerd, zodat aan het eind van de wedstrijd duidelijk is wie de meeste centimeters aan vis heeft gevangen. De gehele wedstrijd door werd er door de jeugd goed gevangen. Spijtig genoeg waren er 2 personen die geen vis aan de haak kregen. De wedstrijdvissers werden aangemoedigd en van welgemeende adviezen voorzien door de talrijk aanwezige familieleden. Uiteindelijk mocht wethouder De Boer de volgende bekerwinnaars bekend maken: Eerste prijs: Seles de Jong van De Rietvoorn met 480 cm gevangen vis, tevens is Seles in het bezit van de wisselbeker. Tweede prijs: Tygo Moes van De Rietvoorn met 398 cm gevangen vis, 3 e prijs: Noa Menger van De Tjonger met 313 cm gevangen vis, 4 e prijs: Fieke Menger van De Rietvoorn met 291 cm, 5 e prijs: Esmee Betlehem van De Tjonger met 287 cm. De volgende personen kregen voor hun verdiensten een medaille uitgereikt door de wethouder: 6 e prijs: Tjalling Klein De Rietvoorn met 269 cm, 7 e prijs: Jelte Sijens van De Rietvoorn met 189 cm, 8 e prijs: Lars Andre van De Tjonger met 164 cm, 9 e prijs: Matthijs Dijkstra van De Reafin met 158 cm, 10 e prijs: Milan Meijer van De Tjonger met 132 cm.