Werkgroep Toegankelijkheid: Hoofdstraat Beetsterzwaag 'een ramp'

Opsterland-Ooststellingwerf - De Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland vindt de Hoofdstraat in Beetsterzwaag voor mensen met een visuele beperking 'waarschijnlijk een ramp met alle stoepjes en spullen die op de stoep staan'.

De Werkgroep: ,,We zijn dan ook van plan om tijdens de Week van de Toegankelijkheid in het najaar middels een ludieke actie extra aandacht hiervoor te vragen." In de maand mei was er de gele kaartenactie van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland. Het doel van deze actie is mensen ervan bewust maken hoe vervelend het kan zijn voor rolstoelgebruikers en bijv. mensen met een scootmobiel, rollator, kinderwagen enz. wanneer er reclameborden in de weg staan of wanneer er auto’s op het trottoir geparkeerd staan. Gele kaart voor werkbusjes Vrijwel alle vijftien dorpen in de gemeente Opsterland werden bezocht. Er zijn tijdens deze actie ongeveer twintig gele kaarten uitgedeeld. De kaarten gingen in de meeste gevallen naar werkbusjes: vaak waren hier mensen met een klus bezig en parkeren dan de werkbusjes zo dicht mogelijk bij de klus. Dit is dan meestal op de stoep maar ook wel op gehandicaptenparkeerplaatsen. ,,Heel vervelend voor onder andere rolstoelgebruikers", aldus de Werkgroep.