PKN-gemeenten financieren nieuwe predikante Sietske Blok met diaconaal geld

Opsterland-Ooststellingwerf - De protestantse kerkgemeenten Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân kiezen voor een bijzondere financiering van hun nieuwe predikante Sietske Blok, die zondag 9 juli begint.

De predikantspost wordt deels (40 procent) betaald met geld van de diaconie. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gebeurt dit voor het eerst. Als de proef van vier jaar slaagt, krijgt deze mogelijk een vervolg. Zondag 9 juli doet Sietske Blok haar intrede als predikant van de combinatiegemeenten Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag-Luxwoude- Jonkerslân. De bevestigings- en intrededienst is in de Mattheuskerk in Langezwaag. Sietske Blok gaat 60 procent van haar tijd besteden aan predikantstaken, zoals het verzorgen van kerkdiensten, en 40 procent aan diaconaal werk. ,,Omdat we de financiering vanuit de kerk voor de nieuwe predikant aanvullen met diaconale gelden, kunnen we als kleine kerkgemeenten een fulltime predikantsvacature bieden", vertelt Peter de Vries van de kerkenraad Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân. Kerk zijn in en met het dorp Maar de belangrijkste motivatie voor de aanstelling van de nieuwe predikant is het verder uitbouwen van het diaconale werk. Beide kerkelijke gemeentes hebben al jaren een sterk diaconaal karakter en steken daar verhoudingsgewijs veel tijd, geld en energie in. Zo bezit de kerk in Langezwaag een huis voor de tijdelijke opvang van mensen in scheiding of andere moeilijke omstandigheden. ,,Het is de bedoeling dat de nieuwe predikant de diaconale taak verder uitbouwt en zorg biedt aan en aandacht heeft voor de inwoners van de vijf dorpen", zegt Peter de Vries. ,,Dit betekent het signaleren en ondersteunen van mensen in kwetsbare posities, die door bijvoorbeeld problemen met werk en inkomen aan de rand van de samenleving zijn komen te staan of eenzame ouderen. De predikant werkt hierbij samen met de dorpssteunpunten WMO en de lokale gebiedsteams." Terugtrekkende overheid Juist in deze tijd van een terugtrekkende overheid kan de kerk een relevante rol vervullen in de dorpsgemeenschap. Peter: ,,Vaak is er nog een scheidslijn tussen het kerkelijke en niet- kerkelijke deel van het dorp. Ons doel is echter één vitale dorpsgemeenschap te vormen waarin óók ruimte is voor geloofsbeleving, bezinning en aandacht. Zoals er ook ruimte is voor sport, medische zorg, toneel en recreatie. Eén dorpsgemeenschap maar dan wel weer met maatwerk voor elk van onze vijf dorpen." Toestemming van PKN Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN heeft toestemming gegeven voor de proef in Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag-Luxwoude- Jonkerslân. De aanpak sluit goed aan bij de landelijke visie van de PKN waarin het versterken van de maatschappelijke en diaconale presentie van de kerk in de samenleving een van de speerpunten moet worden in de ontwikkeling van de kerk tot het jaar 2025.