Bijdrage Rabobank Coöperatiefonds voor project Sport- & Doeveld Ravenswoud

Opsterland-Ooststellingwerf -  Het project Sport- & Doeveld Ravenswoud heeft een bijdrage gekregen van 7.500 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Dit bedrag is bestemd voor de gedeeltelijke ophoging en multifunctionele herinrichting van het bestaande sportveld te Ravenswoud. Het veld is van oorsprong een sportveld, waar na het vertrek naar Appelscha van de voetballers weinig meer mee is gebeurd. De drainage werkt niet goed (meer), zodat het na wat regen al snel erg drassig en daarmee onbruikbaar wordt. Bovendien is het veel te groot om te dienen als trapveldje voor de jongste groepen. Zodoende is het plan ontstaan om het op aangepaste schaal opnieuw te ontwikkelen. Voor meer doelgroepen Daarvoor is een werkgroep opgericht vanuit Plaatselijk Belang Ravenswoud, de Dorpsvereniging (verantwoordelijk voor vele activiteiten in het dorp) en de Stichting Dorpshuis. Gedrieën hebben zij het plan bedacht om een gedeelte van het veld op te hogen, te voorzien van verbeterde drainage en vervolgens in te richten voor diverse doelgroepen: een trapveldje naast een daarmee te koppelen groter grasveld voor bv. zeskampen en andere sportieve evenementen, 2 jeu de boulesperken, een pannakooi en om het geheel nog een trimbaan. Verder moeten er nog wat bankjes komen, wellicht later nog wat sport- en spelattributen én een verbinding met de bestaande, naastgelegen speeltuin. Daarmee worden alle leeftijdscategorieën in één project bediend. De rest van het bestaande veld kan worden ingezet voor verbetering van de natuurwaarden, onder andere door inzaaien met wilde bloemen en het maken van een broeihoop. Op termijn kan dit gedeelte een parkachtige functie krijgen. Erkenning van het nut ,,We zijn erg blij met de steun die we hebben gekregen van de Rabobank”, aldus een van de initiatiefnemers, Eric van Beek, namens Plaatselijk Belang. ,,Het is een mooie eerste stap in onze fondsenwerving voor het project. We zien het ook als erkenning van het nut van dit project, dat geeft extra inspiratie om door te gaan.” Het Coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividenduitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.