Stemmen op herbouw Historisch Eendenhuis in ’t Wijkje in Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf - Het Historisch Eendenhuis in ’t Wijkje in Oosterwolde wordt herbouwd. Tenminste, als buurtvereniging ’t Wijkje op de Publieksdag van het Fonds Ooststel­lingwerf voldoende stemmen ontvangt voor dit initiatief.

De kans dat het historische eendenhuis wordt herbouwd in ’t Wijkje met behulp van een bijdrage uit het Fonds lijkt niet groot met ruim 800.000 euro aan aanvragen waar­van slechts 310.000 euro wordt gehonoreerd. Er zullen behoorlijk wat stemmen binnen moeten komen voor dit project. Buurtvereniging ’t Wijkje wil deze kans echter niet laten liggen en het historische Eendenhuis laten herbouwen wanneer zij voldoende gesteund worden door de inwo­ners van Ooststellingwerf. Lust om te zien Voorzitter van de buurtvereniging, Jelke Nijboer, meldt dat het plan voor de her­bouw van het eendenhuis is ontstaan toen er een nieuwe fontein werd geplaatst, vlak bij de hoofdbrug. ,,Dit pittoreske dwarsvaartje van de Opsterlandse Compagnonsvaart behoort tot de meest gefotografeerde plekken van Oosterwolde. Vooral wanneer de rododendrons bloeien is ’t Wijkje een lust om te zien. Het Eendenhuis hoort volgens ons onlosmakelijk bij de fontein en ‘t Wijkje. We zijn maar een kleine buurtvereniging en hoewel er bijna 80% van de bewoners van de Brinkstraat en Quadoelenweg lid is, tellen we maar 18 leden. Het bedrag wat het eendenhuis moet gaan kosten is uit de contributie inkomsten niet te betalen”, zegt Jelke. ,,Het Fonds Ooststellingwerf moet uitkomst bieden, wanneer er voldoende stemmen worden uitgebracht op dit project.” Stemmen op 14 juli Wanneer het plan slaagt, wordt het Eendenhuis gebouwd door de aan ’t Wijkje ge­vestigde Stichting Phusis. Ook hopen de buurtgenoten dat er vanuit Gemeente en Wetterskip wat meer aan­dacht komt voor dit mooie stukje Oosterwolde. ,,Er moet nodig gebaggerd worden, bij warm weer is de stank van de rottende bladeren van voorgaande jaren niet te harden”, aldus Jelke. Op 14 juli kan er, tijdens de Publieksdag in Appelscha, door inwoners van Gemeente Ooststellingwerf worden gestemd op het Eendenhuis-project. De Publieksdag is op de Boerestreek in Appelscha van 15.00 tot 19.00 uur. Een stempas is noodzakelijk en moet van te voren worden aangevraagd bij de ge­meente (via de bon in de krant, aan de balie of via www.ooststellingwerf.nl/fonds). Aanvragen van een stempas kan tot en met 9 juli. De aanvrager moet 14 jaar of ouder zijn. Bij het uitbrengen van een stem op 14 juli dient ook een identiteitsbe­wijs te worden getoond. Er mogen, tijdens de publieksdag, twee stemmen worden uitgebracht. Jelke: ,,Hebt u al een ander voorkeursproject? Het Eendenhuis-project is wellicht een leuke optie voor uw tweede stem."