Zeer druk bezochte exposities tijdens Kunstweekend Beetsterzwaag

Drachten - De organisatie van het Kunstweekend Beetsterzwaag kan terugkijken op een wederom zeer geslaagd Kunstweekend, dat als thema De Stijl had. Een zonovergoten Hoofdstraat met duizenden bezoekers, die van heinde en verre kwamen.

Met name de kleinschaligheid en het gevarieerde aanbod van kunst en cultuur werden zeer gewaardeerd. Op diverse locaties was van alles te beleven: muziek, dans, straattheater, verhalenvertellers en demonstraties. Het hele dorp deed mee, de ondernemers, de scholen, kerken en instellingen. Ook voor kinderen was er van alles te doen. De exposities werden zeer druk bezocht. Vijfhonderd bezoekers per dag was geen uitzondering. De kunstenaars en middenstand deden dan ook goede zaken. Kunstwedstrijd Ook de Stijl kunstwedstrijd was een succes, met als verrassende deelnemers twee scholen: groep 4 van basisschool De Bolder uit Drachten en klas 2 de CSG Ulbe van Houten uit St. Annaparochie, die beiden in de prijzen vielen. Twee prachtige initiatieven. De organisatie, Stichting KunstPromotie Beetsterzwaag wil hier volgend jaar iets mee doen met als doel kinderen al op jonge leeftijd met kunst in aanraking te brengen en kunsteducatie te bevorderen. Jubileum Volgend jaar viert het Kunstweekend haar tienjarig bestaan, dat jubileum zal in het teken staan van Europa, in relatie met Culturele Hoofdstad 2018. De data zijn 14 en 15 juli 2018. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl