Geslaagden tweede tijdvak CSG Liudger Drachten, Burgum en Waskemeer

Drachten - De geslaagden voor de herexamens, dus het tweede tijdvak van 2017, op CSG Liudger in Drachten, Burgum en Waskemeer. 

Locatie Raai

Havo Cultuur en Maatschappij Nynke, Blom, Ureterp. Economie en Maatschappij Chantal Benschop, Drachten; Lisa Dijk, Drachten; Bente Hazenoot, De Wilgen; Ilse Jelsma, Oudega; Feike de Jong, Oudega; Dineke Krol, Ureterp; Jan-Jacob v.d. Mei, Drachten. Natuur en Gezondheid Rosa Jongsma, Ureterp; Andrea Klaver, Rottevalle; Loïs Timmer, Drachten; Iris ten Wolthuis, Drachten. Natuur en Techniek Raymon Steen, Drachten. Atheneum Economie en Maatschappij Anouk Bakker, Opeinde; Arjan Homan, Marum. Natuur en Techniek David Hozeman, Drachtstercompagnie.

Locatie Splitting

Kaderberoepsgerichte leerweg Economie - Handel en administratie Laura Hiemstra, Noardburgum. Zorg en Welzijn - Zorg en welzijn-breed Jildou Bosma, Oudega; Amarens Cruiming, Oudega; Jannie Groos, Opeinde; Ilse Kooijker, Nij Beets; Christina v.d. Veen, Drachten; Nadine Veenstra, Drachten. - Sport Dienstverlening en Veiligheid Andy Beuving, Drachten; Jesse Machiela, De Veenhoop. Gemengde leerweg Zorg en Welzijn -Zorg en Welzijn-breed Leanne Zwaan; Drachten. Economie -Handel en administratie Louise Tuhumurij, Drachten; Jochem Veldman, Drachten. Theoretische Leerweg Robin Rorafui, Drachten.

 Locatie Burgum

Gemengde Leerweg Zorg en Welzijn -Zorg en Welzijn-breed Krista de Jong, Hurdegaryp. Economie -Handel en administratie Stefan Zwarts, Tytsjerk. Theoretische Leerweg Silke van Oene, Burgum; Anna Reitsma, Burgum. Havo Economie en Maatschappij Cornelia Brandsma, Garyp. Natuur en Gezondheid Jelte Heidbuurt, Eastermar. Natuur en Techniek Reinout Beerda, Burgum.

Locatie Waskemeer

Theoretische leerweg Yvonne Beintema, Waskemeer; Tijmen de Haan, Oosterwolde.

Locatie de Ring

Jeugd EHBO A Daniëlle Batstra, Drachten; Geliene Bulthuis, Garyp; Aliena v.d. Heide, Surhuisterveen; Inge Piersma, Surhuizum; Annalien Tuinstra, Drachten. Branchecertificaat Winkelmedewerker KCH Bonna de Boer, Drachten; Hendrika Hofman, De Wilp; Siska Kloosterman, Ureterp; Nicole Rijpma, Surhuizum; Kenny Smit, Drachten; Doreen Turkstra, Garyp; Charissa Veenstra, Ureterp; Anouk Vos, Drachten. Heftruckcertificaat Sander Lascher, Drachten; Anthony Modiwerio, Drachten; Thymen Regterschot, Beetsterzwaag; Jasper Storm, Surhuisterveen; Sylvain de Vries, Beetsterzwaag; Jeffrey Wagenaar, Drachten. Hef- en Reachtruckcertificaat Peter v.d. Zwaag, Marum; Dominique Zwiers, Opende. VCA certificaat Jantina Dijkstra, Kootstertille; Mesut Harman, Ureterp; Jesse Hiemstra, Kootstertille; Jannes Hollemans, Marum; Jorrit Loopstra, Drachtstercompagnie; Anthony Modiwerio, Drachten; Sven Scholte, Drachten; Jarno Stek, Goëngahuizen; Ben Storteboom, Kornhorn; Jeffrey de Vries, Nijega; Theo de Vries, Kornhorn. Entree/uitstroom naar niveau 2 Harm Jesse Algra, Ureterp; Sigrid Buursma, Drachten; Caroline Hamstra, Drogeham; Ricardo Jaasma, Drachten; Lieke de Jong, Drachten; Annet Piersma, Surhuizum;  Kees Stek, Goëngahuizen; Niels Vos, Drachten; Johanna v.d. Zijl, Drachten. Werk/leertraject Antje van Assen, Burgum; Matthias Ausma, Drachten; Bonna de Boer, Drachten; Petrus Bosma, Drachtstercompagnie; Mesut Harman, Ureterp; Bauke van Kammen, Burgum; Eda Kayar, Drachten; Sebastiaan v.d. Laan, Drachten; Teije v.d. Naald, Opende; Nicole Rijpma, Surhuizum; Ilona Visser, Drachten; Theo de Vries, Kornhorn. Stapelaarcertificaat Dennis Oedzes, Bakkeveen. Boris Praktijkverklaring niveau 1 en 2 Jessica Boonstra, Surhuisterveen; Jildert Bootsma, Drachten; Auke Posthumus, Warten; Benjamin Rohbaghsh, Drachten; Sven Scholte, Drachten; Kenny Smith, Drachten; Ben Storteboom, Kornhorn; Mark v.d. Veen, Harkema; Jeffrey Wagenaar, Drachten.