Leerlingen beide basisscholen openen bijenhotel in Bakkeveen

Opsterland-Ooststellingwerf - Leerlingen van de beide basisscholen in Bakkeveen hebben vanmiddag, donderdag 6 juli, samen met Marten Pothof van Natuurmonumenten, het bijenhotel aan de Beakendijk geopend.

Namens de Natuurvereniging vertelden Jouke Bouiius en Jan Bos de scholieren vervolgens alles over bijen. De Natuerferiening Bakkefean e.o. helpt met bijenhotels wilde bijen in hun voortbestaan. Het gaat nog steeds niet goed met de wilde of solitair levende bijen. Anders dan de honingbij leven deze bijen en hommels niet in kolonies maar zoeken ze plaatsen onder de grond of in holten om voor hun nageslacht te zorgen. De ongeveer 350 soorten wilde bijen zijn ontzettend belangrijk voor het bestuiven van planten. Door een veranderend landschap en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt het de bijen steeds moeilijker gemaakt in hun voortbestaan. Om de bijen onder de aandacht van schoolkinderen te brengen heeft de Natuurvereniging samen met Natuurmonumenten in het bos achter de Slotplaats een bijenhotel geplaatst. Aan het eind van 2017 zal er ook langs de Zwarte Singel nog een hotel worden geplaatst. De Landinrichting Koningsdiep zal op die plaats eerst het weiland opnieuw inrichten. Foto's John Boel / FotoTekst.nl