Mariëlle Weiland kan nu wat haar idool Ed Sheeran ook kan: muziek maken

BEETSTERZWAAG - Mariëlle Weiland uit Beetsterzwaag kreeg vanochtend de Magic Flute. Voortaan kan ze met alleen haar mond maar liefst 34 instrumenten bespelen.

Tekst en foto's: Fokke Wester Mariëlle Weiland werd 24 jaar geleden geboren zonder benen en met onderontwikkelde armen. Ze volgt haar hele leven al therapie op Revalidatie Friesland en een van haar liefste bezigheden is het luisteren naar muziek. Ze maakt ook graag muziek. Er is met haar beperking alleen geen enkel instrument dat zij kan bespelen. Blaasoefeningen Toen ze longproblemen kreeg, lieten haar fysiotherapeuten haar blaasoefeningen doen. ,,Se moast baltsjes omheech blaze, mar dêr is op in stuit ek neat mar oan'', legt haar moeder Rinske Weiland uit. Het is effectiever om de ademhaling te oefenen met iets leuks, en dat bleek muziek maken op de magic flute. Dat instrument kan worden bediend met alleen de mond. Door te blazen en haar mond op en neer te bewegen kan Mariëlle niet alleen de melodie spelen, maar ook bepalen hoe het instrument moet klinken en welke toonladder ze wil gebruiken. De Flute kan 34 instrumenten nadoen, waaronder gitaar, keyboard en viool. Mariëlle beet zich er flink in vast, ging op zoek naar bladmuziek en leerde zichzelf notenlezen. ,,As sy it leuk fynt, dan kin sy har der hielendal yn fêstbite'', zegt moeder Rinske. Om ook thuis te kunnen spelen is voor haar een instrument aangevraagd bij de Van Teyens Fundatie, die ooit is opgericht om de nalatenschap van de adellijke Sweachster familie Van Teyens te beheren. Jaarlijks mag de Fundatie nog altijd bijna twee ton verdelen onder maatschappelijke goede doelen. ,,We mogen het echter niet aan een particulier persoon geven, daarom hebben wij op onze beurt de Stichting Muziekotheek ingeschakeld'', zegt voorzitter Bert Jan van der Lagemaat. Moaie fraach Stichting Muziekotheek betaalt het aanpassen van muziekinstrumenten en leent ze uit, tegen een kleine vergoeding. De Stichting is in 2001 opgericht vanuit Revalidatie Friesland, maar helpt inmiddels rondom in Nederland mensen met een beperking aan aangepaste instrumenten. ,,En dit wie wol in moaie fraach fan de Fundatie, want der kaam fuort ek it noadige jild achteroan'', vertelt voorzitter Anna Christien Piebenga. Voor de magic flute zijn geen handen nodig en maar weinig longvolume. Het apparaat werkt als een soort wip-wap. Een gyroscoop in het midden van de 'wip' zet de hoofdbeweging om in elektronische signaaltjes. Gewoonlijk worden uitlenen in principe eerst voor drie maanden afgesloten, maar dankzij de steun van de Van Teyens Fundatie  krijgt Mariëlle de magic flute voor onbepaalde tijd, of zoals dat officieel heet: in eeuwigdurend bruikleen. ,,Zelfs als ze 95 is mag ze er nog op spelen'', zegt bestuurslid Jos van der Zwan van de Muziekotheek. Spannend Mariëlle luistert veel naar moderne muziek, vooral naar haar idool Ed Sheeran. Bij de presentatie van de magic flute speelde ze echter Every Breath You Take van The Police. ,,Dat was het eerste nummer dat ik leerde spelen en dat kan ik het beste. Dat heb ik het vaakst gespeeld en daarom leek dat mij het veiligste'', zegt Mariëlle lachend. ,,Het was toch wel spannend om te spelen met al die mensen er omheen en voor de camera.'' Ze oefent al een tijdje op de flute van Revalidatie Friesland en kent ondertussen al meer dan twintig liedjes. ,,Meest nieuwe muziek, ook van Ed Sheeran, en van Adèle. Ik speel niet vaak hele nummers, maar meestal korte stukjes, vaak het refrein en een couplet. Ed Sheeran gaat wel vaak heel snel, dus zoek ik de langzamere stukjes uit'', vertelt ze. Hoofdtelefoon Het apparaat is digitaal en kan over de boxen worden bespeeld, maar ook met de hoofdtelefoon op. ,,En dat is foar ús wol wer noflik, foaral as se oan it oefenjen is. Hieltyd itselde stikje dat ferfeelt gau'', zegt moeder Rinske vrolijk. ,,Mar dit is wol in ynstrumint datst har as mem zijnde echt gunst.'' Idool Ed Sheeran maakt zijn nummers door kleine stukjes op te nemen en daar weer overheen te spelen. Misschien ook een mogelijkheid voor de magic flute? ,,Hé ja, daar had ik nog niet eens bij stilgestaan'', zegt Mariëlle. Misschien dat haar inspanningen over een paar jaar nog eens leiden tot een eigen cd? ,,Wie weet!''