Samenwerking tussen Cannes en Opsterland voor expositie Tinco Lycklama à Nijeholt

Opsterland-Ooststellingwerf - Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland was dit weekend in Cannes aanwezig bij de opening van de expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt, ook ondertekende ze er een overeenkomst met de gemeente Cannes.

De Stichting Historisch Beetsterzwaag organiseert in samenwerking met de Tinco Lycklama Foundation een expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt. Wat de expositie extra bijzonder maakt is dat deze dit jaar al plaatsvindt in Cannes in het Musée de la Castre, waar de kunstverzamelaar uit Beetsterzwaag grondlegger van is. In het jaar van Culturele Hoofdstad, komt de expositie naar Beetsterzwaag. Burgemeester Ellen van Selm: ,,We hopen dat veel mensen, misschien zelfs uit Frankrijk, de weg naar Beetsterzwaag weten te vinden. Het is een prachtige aanvulling op het programma van LF2018!” Om die reden was de burgemeester aanwezig bij de opening van de tentoonstelling op 8 juli 2017 in Cannes. Tentoonstelling start in Cannes Het is geen toeval dat de tentoonstelling in Cannes deze zomer voorafgaat aan de expositie in Opsterland volgend jaar. Want avonturier en kunstverzamelaar Tinco Lycklama à Nijeholt was in 1877 de grondlegger van het Musée de la Castre in Cannes. In dit museum is nu tentoonstelling 'De wonderbaarlijke reis van jonkheer Lycklama door het Oosten’ te zien. Deze tentoonstelling is gewijd aan Tinco’s bijzondere leven, zijn reizen, zijn archeologische verzameling en kunstverzameling en zijn persoonlijke souvenirs. Museum Opsterlân leent voor deze tentoonstelling vijf portretten van Tinco en zijn familie uit aan Musée de la Castre. Samenwerkingsverband Cannes en Opsterland Om de uitwisseling van deze collectie te ondersteunen gaan de gemeente Cannes en de gemeente Opsterland een tijdelijk samenwerkingsverband aan. De samenwerking werd formeel bekrachtigd tijdens de opening in Cannes. Daar was burgemeester Van Selm samen met enkele vertegenwoordigers van de Stichting Historisch Beetsterzwaag bij aanwezig. De samenwerking met Cannes versterkt de Europese dimensie van de tentoonstelling over Tinco en daarmee de internationale uitstraling van Opsterland en Leeuwarden-Fryslân 2018. Tinco Lycklama à Nijeholt De persoon Tinco Lycklama à Nijeholt spreekt enorm tot de verbeelding. Hij werd in 1837 geboren als oudste zoon van burgemeester Jan Anne Lycklama à Nijeholt en groeide op in het huidige Lycklamahuis, waarna hij tijdens zijn studietijd in Groningen en Parijs besloot te gaan reizen door het Midden Oosten. De kunstwerken en artefacten die hij tijdens zijn reizen verzamelde werden in eerste instantie tentoongesteld in het Eysingahuis te Beetsterzwaag waar Tinco van 1868 tot 1872 woonde. Daarna vestigde hij zich in Cannes, waar hij tot zijn dood woonde. Hij nam zijn collectie mee en schonk deze in 1877 aan de stad Cannes. Tinco Lycklama à Nijeholt was daarmee de grondlegger van het mhuidige Musée de la Castre in Cannes.