Fietstocht naar Wateren: ‘Een oase van weldaad’

Opsterland-Ooststellingwerf - Op zondag 16 juli kan iedereen meedoen aan een cultuurhistorische fietstocht naar Wateren en omgeving. Tijdens de fietstocht komen de deelnemers veel te weten over de bijzondere geschiedenis van dat dorp.

Maar de tocht voert ook langs Kolonie 7 in Boschoord, de lagere school bij Oostvierdeparten en er is aandacht voor een paar jodenkampen en schijnvliegvelden. In Zorgvlied wordt onder andere verteld over bepaalde families zoals de bekende familie Verwer. De reden voor deze bijzondere fietstocht is het boek ‘Wateren, een oase van weldaad’ dat in 2018 zal verschijnen. In dat boek komen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde: het verdwenen esgehucht Wateren, dat 700 jaar geleden al bestond en dat in et landschap zijn sporen nagelaten heeft; de historie van de opleidingsschool voor het middenkader van de Maatschappij van Weldadigheid. Dat was het Landbouwkundig Instituut in Wateren, dat van 1824 tot 1860 zo’n 500 leerlingen opleidde. Ook de gevolgen die de Maatschappij gehad heeft voor het landschap en de gebouwen worden beschreven; de prehistorie en de sporen ervan in het landschap; het boerenbedrijf met het gebruik van heidevelden en hooilanden én de experimenten van de Maatschappij van Weldadigheid met bemesting. Het verhaal van Oude Willem, de buurtschap die zich destijds ontwikkelde van een heidegebied, waar de schaapsherder ’oolde Willem’ rondgezworven moet hebben, tot een landbouwontginningsproject begin 1900. Tegenwoordig wordt het gebied weer teruggegeven aan de natuur. Paul Gols en Hans Salverda uit Zorgvlied zorgen voor deze bijzondere fietstocht en vertellen op een paar punten onderweg onder andere over de plaats Wateren en over de Maatschappij van Weldadigheid. Het boek ‘Wateren. Een oase van weldaad’ verschijnt in 2018. In dat jaar is het 200 jaar geleden dat de Maatschappij werd opgericht. De auteurs en samenstellers zijn Paul Gols, Carol Klok en Hans Salverda. Het boek wordt uitgegeven door de Stellingwarver Schrieversronte. Vertrek fietstocht op 16 juli: tussen 9.30 en 11.30 uur. Lengte: ongeveer 40 km. Plaats van vertrek: café ’t Anker in Elsloo.