De Lawei verliest arbitragezaak over wegsturen Van Norel bij nieuwbouw

DRACHTEN - De Lawei heeft ten onrechte in september 2014 bouwbedrijf Van Norel uit Epe weggestuurd als aannemer van de nieuwbouw van de Drachtster Schouwburg.

Tekst en foto: Fokke Wester De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft na twee zittingen in de bodemprocedure in maart en mei een oordeel geveld: alle argumenten die de Lawei voor het ontslag heeft aangedragen worden niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee is de rechtmatigheid van het ontslag van tafel geveegd en dat betekent dat De Lawei de aannemer niet naar huis had mogen sturen. Directeur Hans van Norel van Van Norel Bouwgroep heeft er vanochtend nog niet een borrel op gedronken, maar zal dat vanavond zeker doen, stelt hij desgevraagd. ,,We hoorden het vanochtend om negen uur van onze advocaten, dus het bleef eerst bij koffie en daarna hebben we een rondje over de zaak gedaan. Maar we gaan het zeker nog wel even vieren.'' Tegenvordering  Van Norel en De Lawei hebben afgesproken de documenten voorlopig nog niet openbaar te maken, maar later deze week zal de Arbitrageraad de stukken over de zitting publiek maken. Volgens Van Norel is de uitspraak helder en zijn de argumenten die de Lawei heeft aangedragen voor het wegsturen van de bouwer onvoldoende beargumenteerd. ,,De bewijsvoering lag bij de Lawei en die is dus in het ongelijk gesteld. Wij hebben bij de Raad een tegenvordering ingediend en daarover heeft de Raad in ons voordeel beslist. Dat betekent dat een aantal onbetaalde facturen en schadeposten alsnog betaald moeten worden.'' Of er vanuit Epe ook nog een schadeclaim achteraan komt in de richting van de schouwburg en de gemeente, weet Van Norel nog niet. ,,Er is zeker sprake van imagoschade, maar dat is een lastig onderwerp. Daar hebben wij nog niks mee gedaan, maar nu deze uitspraak op tafel ligt gaan we dat zeker uitzoeken.'' De kwestie heeft verstrekkende financiële gevolgen voor de gemeente. Die wilde de extra bijdrage in de bouwkosten verhalen op de bouwer, maar nu de Arbitrageraad anders oordeelt, lijkt het er op dat de gemeente nog meer geld aan de kwestie moet uitgeven. ,,Ze krijgen binnenkort de rekening van ons'', stelt Van Norel. Bestudearje De gemeente Smallingerland kan op dit moment nog niet reageren, zegt woordvoerder Henry Frieswijk. ,,Wy ha it fûnis ek noch net sjoen, dat leit no by De Lawei. De Raad van Toezicht fan de Lawei en it kolleezje fan B&W moatte it earst noch bestudearje foardat de gefolgen foar de gemeente dúdlik wurde.'' Directeur Stef Avezaat van de Lawei is zeer teleurgesteld in de uitspraak en spreekt van een hard gelag. ,,Dit is balen. Ik heb me zelf vanochtend echt even bij elkaar moeten rapen, want dit had ik niet verwacht. We zijn nu de stukken aan het bestuderen, maar het is een stevig pakket van meer dan 50 pagina's. De uitspraak is heel helder, maar wij gaan kijken wat de gevolgen zijn voor de Lawei en voor de gemeente. Op basis daarvan besluiten we of we nog in hoger beroep zullen gaan.'' Op de vraag of het vonnis ook personele consequenties moet hebben, dus of er koppen moet rollen, wil Avezaat niet ingaan. ,,Er zullen vast mensen zijn die vinden dat ik iets moet, maar de kwaliteit van het gebouw heeft bij mij altijd voorop gestaan.'' Geen spijt Hoewel de Raad hem ongelijk heeft gegeven, staat Stef Avezaat nog steeds achter het besluit dat hij in september 2014 heeft genomen om de bouwer weg te sturen. ,,Ik heb daar geen spijt van, helemaal niet. Ik had op dat moment geen andere keuze, ik zie niet wat ik toen anders had moeten doen. Als we de bouw niet stop hadden gezet, dan hadden we nu niet zo'n kwalitatief goed gebouw gehad. En daar hadden we dan wél spijt van gehad. Wij vonden de oplossing die de bouwer op onze klacht bedacht niet goed en hebben toen gezegd: tot hier en niet verder. Maar volgens de Raad van Arbitrage was die oplossing wel goed. Nou, dat zij zo. Juridisch heb ik niet gelijk gekregen, maar ik vind nog steeds dat ik het morele gelijk aan mijn zijde heb. Ik twijfel niet aan de deskundigheid van de Raad van Arbitrage, maar je kunt je wel afvragen hoeveel ruimte je als opdrachtgever nog hebt om in te grijpen.'' De afgelopen drie jaar is veel negatieve energie in de kwestie gaan zitten, stelt Avezaat. ,,En die energie stop ik liever in de Lawei. Wij zijn een nieuw beleid aan het opbouwen en het gaat heel erg goed met de Lawei. Dit vonnis heeft gelukkig geen consequenties voor de bedrijfsvoering van De Lawei, maar het is de vraag of je voor een hoger beroep weer zoveel energie in deze kwestie moet steken. Het is nu nog te vroeg om dat besluit al vast te leggen, maar je moet je kansen goed afwegen. Het belang van de Lawei staat bij ons steeds voorop.'' Lees ook: De Lawei breekt met aannemer na klachten over verbouw Bouwer Lawei: ‘Opdrachtgever is nooit duidelijk geweest’ Laweidirecteur Stef Avezaat: ‘Het was een duivels dilemma om de bouwer weg te sturen’