Ooststellingwerf erkent Vrijstaat de Stellingen, maar zonder hooivorken

Opsterland-Ooststellingwerf - De stuurgroep Vrijstaat de Stellingen van de Stellingwerven heeft de ludieke Vrijstaat de Stellingen uitgeroepen, in het kader van het vijfhonderdjarig bestaan van gemeente Ooststellingwerf.

Gemeente Ooststellingwerf heeft besloten de Vrijstaat te erkennen onder zeer strikte voorwaarden. Er is al eens eerder sprake geweest van een Vrijstaat. In het jaar 1309 besloten de Stellingwervers het kasteel van de bisschop van Utrecht, hun landheer, te belegeren en te bestormen. Om soortgelijke taferelen te voorkomen mag er in geval van onvrede geen gebruik worden gemaakt van vorken (hooi-, spit-, mest- of een ander soort). Ook het gebruik van modernere varianten daarop zoals: kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar, bladblazer e.d. is niet toegestaan. Aangezien de belegering in 1309 heeft plaatsgevonden in Vollenhove adviseert de gemeente ook om tijdens het jubileumjaar de stad Vollenhove met grote(re) groepen Stellingwervers te mijden. Stellingenfestival Aanleiding voor het uitroepen van de Vrijstaat is de vijfhonderdste verjaardag van gemeente Ooststellingwerf. De stuurgroep Vrijstaat de Stellingen van de Stellingwerven heeft, net als vele andere initiatiefnemers, subsidie ontvangen om een feest te organiseren om het jubileumjaar te vieren. Vrijstaat de Stellingen organiseert 16 en 17 september een middeleeuws festival waarin 500 jaar terug in de tijd wordt gegaan.