Friese vlag hangt in Cannes: culturele samenwerking met Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf - In Cannes is afgelopen weekend een drietalige samenwerkingsovereenkomst getekend door de Opsterlandse burgemeester Ellen van Selm en burgemeester David Lisnard van de gemeente Cannes: in het Frans, Nederlands en Fries.

Dit gebeurde in het bijzijn van de Nederlandse consul Peter van Santen en een vertegenwoordiging van het bestuur van Cannes waaronder wethouders Frank Chikli (internationale betrekkingen) en Thomas de Pariente (cultuur). Het initiatief hiertoe komt van de gemeente Cannes die, zo verklaarde burgemeester Lisnard bij de ondertekening, de internationale culturele faam van Cannes wil inzetten voor verbinding en begrip tussen volken en naties. De samenwerkingsovereenkomst is in eerste instantie gekoppeld aan het project rondom Tinco Lycklama à Nijeholt, maar is vooral ontstaan om de internationale culturele uitstraling en de toeristische aantrekkingskracht van beide gemeenten te versterken, en zo ook bij te dragen aan de Europese dimensie van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De overeenkomst wordt gedragen door en vormt een verbintenis tussen de Friese en de Franse gemeenschap; in het bijzonder ook de Nederlandse gemeenschap in de Côte d’ Azur - zo’n 23.000 mensen in die regio. Deze voelen zich, net als Tinco destijds, verbonden met zowel Nederland als de Cote d'Azur en tonen grote belangstelling voor de gezamenlijke cultuurhistorie. Van Selm: 'Veelbelovend' Burgemeester Ellen van Selm: ,,Deze samenwerkingsovereenkomst met Cannes sluit heel mooi aan bij de intentie waarmee in 1985 het initiatief begon om ieder jaar een Europese stad uit te roepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. Dit initiatief is bedoeld om de rijkdom, de verscheidenheid én de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen, maar ook om burgers van de Europese Unie elkaar beter te laten leren kennen. Onze samenwerking met Cannes draagt daar zeker aan bij. De ontmoeting tussen de gemeenschap van Cannes en de dorpsgemeenschap van Beetsterzwaag, beide ruim vertegenwoordigd afgelopen weekend bij de officiële ceremonie in Cannes, is veelbelovend.” Verbinding door Tinco Het gemeenschappelijke kenmerk van Opsterland en Cannes is het gedeelde erfgoed rondom Tinco Lycklama à Nijeholt. Daardoor is nu al een uitwisseling op gang gekomen die de nadere kennismaking van burgers in Europa onderling bevordert. Leeuwarden-Fryslân 2018 gaat immers over het elkaar vinden en samen werken aan projecten. Niet alleen binnen de steden en dorpen van Fryslân, maar ook met de rest van Nederland en Europa. Kennismaking Letterlijk vond er een kennismaking plaats tijdens het bezoek van de Opsterlandse delegatie - zo’n twintig personen uit Beetsterzwaag - aan de stad Cannes, waarbij Tinco’s sporen in Cannes werden gevolgd en de Friese vlag van zijn geboortegrond op Frans grondgebied werd gehesen. Dit gebeurde op het Musée de la Castre in Cannes, door burgemeester Ellen van Selm en de Nederlandse consul Peter van Santen.