Ondernemers Venekoten Noord met bloemetje bedankt voor begrip overlast

Opsterland-Ooststellingwerf - De revitalisering van bedrijventerrein Venekoten Noord is nagenoeg klaar. Om de ondernemers te bedanken voor hun begrip voor de overlast en medewerking aan het opknappen van het bedrijventerrein, is wethouder Sierd de Boer langs gegaan met een bloemetje.

De Boer: ,,De werkzaamheden hebben gevolgen gehad voor de ondernemers uit het betrokken gebied. Alles is in bijzonder goede harmonie verlopen. Iedereen heeft rekening met elkaar gehouden en over en weer was er veel begrip." De ondernemers waren blij verrast met de komst van Sierd de Boer, en stelden het bedankje erg op prijs. Op 28 januari 2014 stelde de gemeenteraad het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord met het bijbehorende projectenboek vast. Er zijn veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd om het gebied op te knappen. Zo hebben diverse eigenaren hun eigen panden en bedrijfsterrein opgeknapt. Is er meer groen gekomen in het gebied, en hebben de wegen in het gebied meer kwaliteit gekregen. Ook is de openbare verlichting en een deel van de riolering en afwatering verbeterd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Roelofs uit Den Ham. Zowel ondernemers als de gemeente zijn blij met het resultaat tot zover.