It Damshûs krijgt moeras met steun van Cultuurfonds Fryslân

NIJ BEETS -  Stichting It Damshûs heeft van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân 2.500 euro gekregen voor natuurontwikkeling en de herinrichting van een moerasgebied op haar terrein.

It Damshûs is een van de 34 cultuur- en natuurprojecten in de provincie aan wie in het tweede kwartaal van dit jaar het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân een bijdrage heeft toegekend. In totaal schenkt het Fonds dit kwartaal een bedrag van 68.550 euro. In Leeuwarden is onder meer geld beschikbaar gesteld voor de theaterproductie Holstmeer in het politiebureau, de Penitentiaire Inrichting en bij Fier aan de Holstermeerweg. De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd ontvangt een bijdrage voor het aanstellen van een stadsorganist. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen. Dit was de tweede ronde van de vier rondes waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Commissaris van de Koning Arno Brok.