Subsidie uit Fonds Ooststellingwerf voor zeven projecten

Opsterland-Ooststellingwerf -  Ruim achthonderd inwoners van de gemeente Ooststellingwerf hebben vrijdag gestemd op initiatieven uit de derde ronde van het Fonds Ooststellingwerf.

Het was voor de initiatiefnemers een spannende publieksdag. Want er was drie keer meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. De uitslag is bekend: zeven projecten krijgen subsidie. Er waren drie rondes van het Fonds Ooststellingwerf. In totaal worden 46 ideeën werkelijkheid met subsidie vanuit het Fonds. De zeven projecten die in deze ronde subsidie toegezegd hebben gekregen: Parkbossen Oldeberkoop 91.857 euro, Verduurzaming zwembad Haulewelle 101.562 euro Blughut 3.0: 34.268 euro, Multifunctioneel sportveld Donkerbroek 32.469 euro, ABO laat u genieten van het landschap 10.000 euro, Dorpspark Haulerwijk 15.000 euro en uitbreiding kleedruimte voetbalvereniging Waskemeer 31.344 euro. De aanpak van het Fonds Ooststellingwerf is uniek. ,,We vragen inwoners om met ideeën te komen. Na beoordeling van een onafhankelijke adviescommissie is het aan de inwoners om te stemmen op hun favorieten", aldus wethouder Engbert van Esch. De inwoners hadden dus een belangrijke rol in het subsidietraject. ,,Dat zorgt voor verbondenheid en is volgens mij ook de kracht van dit Fonds. Er zijn zo ontzettend veel subsidieaanvragen gedaan en er is ook enorm veel gestemd. Daar ben ik trots op. Het leeft!” Zuivere stemprocedure In deze derde en laatste ronde van het Fonds Ooststellingwerf konden inwoners van de gemeente van 14 jaar en ouder stemmen in Appelscha. Hiervoor moesten inwoners vooraf een stempas aanvragen. ,,Het gaat hier om grote bedragen. We wilden er beslist zeker van zijn dat de stemming eerlijk verloopt. Er was 316.500 euro beschikbaar en ruim 800.000 euro aangevraagd. Dan moet zo’n stemming loepzuiver verlopen.” Twee keuzes ,,Er leven zoveel mooie ideeën, dan is het zonde om maar op één idee te kunnen stemmen. Daarom stemde iedereen op twee ideeën. De eerste keuze kreeg 2 punten, de tweede 1 punt.” De uitslag is samengevoegd met de beoordeling van de adviescommissie, die onder andere beoordeelden op innovatie en sociale leefbaarheid. Ondanks het wisselvallige weer was de opkomst goed. ,,Dat laat zien dat zoveel inwoners betrokken zijn met wat er in onze gemeente gebeurt”, aldus Van Esch. ,,Fantastisch.” Toelichting zeven projecten Oldeberkoop    Parkbossen Oldeberkoop Plaatselijk Belang Oldeberkoop In dit project wordt een aantal unieke parkbossen bij Oldeberkoop opgeknapt zodat ze in die toekomst door vrijwilligers uit het dorp in goede staat kunnen worden gehouden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van een  permanente kunstroute in het decor van de 19e -eeuwse parkbossen rondom Oldeberkoop. Zodat  naast de jaarlijkse Open Stal-manifestatie mensen de gelegenheid hebben om jaarrond kunst in de  bijzondere parkbossen  te beleven. De grote betrokkenheid van de bewoners van Oldeberkoop bij dit plan geeft eensgezindheid binnen het dorp. Dit project voorziet in het realiseren van de route en de ruimtelijke context die bestaat uit de historische parkbossen en lanen. Het aanbrengen van passende kunst vindt later plaats en maakt geen onderdeel uit van dit project.  Bij de uitvoering van het project zijn een groot aantal vrijwilligers uit het dorp betrokken. Haulerwijk       Verduurzaming zwembad Haulewelle Stichting Zwembad Haulewelle De installaties van het zwembad zijn toe aan de nodige aanpassingen, zodat het zwembad voor de toekomst kan worden behouden. Door te kiezen voor zeer energiezuinige maatregelen en het benutten van zonne-energie wordt een grote stap gezet richting  duurzaamheid en  kostenreductie. De bijdrage uit het Fonds Ooststellingwerf wordt gevraagd voor dekking van een deel van de verduurzamingskosten. Het zwembad is een belangrijke voorziening voor de regio en wordt al decennia geëxploiteerd door een grote  inzet en betrokkenheid van de inwoners. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat  het zwembad Haulewelle in een belangrijke behoefte voorziet voor Haulerwijk en omliggende dorpen.   Oldeberkoop    Blughut 3.0 Voetbalvereniging Sport Vereent De jeugd in Oldeberkoop voelt zich een ‘vergeten’ groep. Daarom is dit project vooral op de jeugd gericht.  Het gaat het realiseren van een multifunctionele kooi (Pannakooi) in Oldeberkoop voor een breed scala aan sporten. Naast de kooi wordt een zeecontainer geplaatst als ontmoetingsplek voor jongeren. Het beheer en onderhoud van de nieuwe locatie is geborgd door de inzet van vrijwilligers en lokale ondernemers. Met het verdwijnen van de Blughut missen de jongeren een plek waar ze dagelijks terecht kunnen. Een plek die van henzelf is maar waar wel een bepaalde mate van sociale controle is. Donkerbroek    Multifunctioneel sportveld Donkerbroek Actief Donkerbroek Met dit project wordt een verhard en multifunctioneel sportveld gerealiseerd naast de basisschool. Een dergelijke voorziening bestaat nu niet in Donkerbroek. De verwachting is daarom dat het een ontmoetingsplek voor verschillende doelgroepen  zal worden in het dorp. Het veld is te gebruiken voor voetbal, basketbal, hockey, korfbal, volleybal , schaatsen etc Ooststellingwerf          ABO laat u genieten van het landschap Agrarische Belangen Organisatie Ooststellingwerf Met dit project wil de ABO bankjes en informatieborden plaatsen nabij boeren erven. Ze dragen bij aan de communicatie tussen boeren, inwoners en toeristen. De bankjes worden lokaal geproduceerd door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De informatieborden worden geleverd door een plaatselijk bedrijf. Als jubileumviering wordt een fietstocht georganiseerd door initiatiefnemers en deelnemende boeren. De boeren verzorgen het beheer van de bankjes voor minimaal 10 jaar Haulerwijk       Dorpspark Haulerwijk Plaatselijk belang vooruit Haulerwijk Dit project heeft als doel het dorpspark aantrekkelijker te maken voor verschillende doelgroepen. Zodat het park in de toekomst meer gebruikt wordt en er nieuwe  ontmoetingen plaatsvinden tussen inwoners. Het is een ruim opgezet park dat nu grotendeels extensief beheerd wordt. De gemeente gaat deze zomer wandelpaden verharden zodat de toegankelijkheid voor ouderen verbetert. In aanvulling daarop biedt dit project fitnesstoestellen, een hondenspeelplek en een overdekt podium. Het beheer en onderhoud van deze nieuwe voorzieningen wordt uitgevoerd door dorpsbewoners. Waskemeer      Uitbreiding kleedruimte voetbalvereniging Waskemeer Voetbalvereniging Waskemeer De voetbalvereniging in Waskemeer heeft een belangrijke sociale functie en heeft, zeker voor een klein dorp, veel leden. Er zijn teams voor allerlei doelgroepen. Om hier ruimte aan te kunnen bieden is het voetbalveld onlangs uitgebreid. Hier heeft de voetbalvereniging een forse financiële bijdrage aan geleverd. Om het nieuwe veld ook te kunnen gebruiken is uitbreiding van de kleedkamers nodig. Ook hier zet de vereniging zich actief voor in. Voor een deel van de financiering doet de vereniging een beroep op het Fonds Ooststellingwerf.