Verbouw dorpshuis Makkinga is van start gegaan

Opsterland-Ooststellingwerf - Na bijna 2,5 jaar voorbereiding is de (ver)bouw van het dorpshuis van Makkinga begonnen. Met groot materieel is de voor-en de zijkant tegen de vlakte gegaan.

Nog voor de bouwvakvakantie wil de aannemer de voorkant en het voormalige groene-kruis-deel slopen. Na de bouwvakvakantie wordt dan begonnen met de nieuwbouw en als alles een beetje mee zit kan rond het begin van het nieuwe jaar het vernieuwde dorpshuis in gebruik genomen worden. Het vernieuwde dorpshuis bevat een aantal nieuwe functies, voornamelijk gericht op de ouderen van Makkinga. Zo beschikt het dorpshuis straks over een ontmoetingsplek voor ouderen en ruimtes voor zorgverleners, zoals de thuiszorg en fysiotherapie. Aansluitend aan het dorpshuis bouwt huisartsenpraktijk Timmermans straks een nieuwe huisartsenpraktijk. Aan de andere kant van het complex komt een nieuwe aula. Ook de jongeren van Makkinga krijgen een nieuwe ruimte ter vervanging van het inmiddels afgestoten 'Haventje'. Zo ontstaat een centrale accommodatie gericht op zorg, welzijn en sport, waarbij de intentie is om door intensieve samenwerking te werken aan het zolang mogelijk kunnen blijven wonen van ouderen in Makkinga De voortgang van het project is te volgen op de website van het dorpshuis www.dorpshuismakkinga.nl