SO Kleurryk zwaait de juffen Trix en Anja uit

DRACHTEN - Het einde van het schooljaar is de tijd van afscheid. Op SO Kleurryk werden vanmiddag tijdens een voorstelling van The Voice Of de juffen Trix en Anja uitgezwaaid.

Tekst en foto's: Fokke Wester Volgende week begint de schoolvakantie, dus deze week zijn het de dagen van 'voor het laatst'. Kinderen nemen voor een aantal weken, maar soms ook voorgoed afscheid van lokaal, school, klasgenootjes en leerkrachten. Op de school voor speciaal onderwijs Kleurryk, vorig jaar ontstaan na een grote fusie binnen het Drachtster speciaal onderwijs, werd het einde van het schooljaar gevierd met een groot mediaspektakel. Tien groepen traden op in een speciale uitvoering van The Voice Of, compleet met op hun stoelen draaiende juryleden. Daarin waren Ali B, Anouk, Guus Meeuwis en Ilse de Lange te herkennen, elk met hun eigen accent. De diverse acts werden aangekondigd door look-a-likes van Wendy en Martijn. Gejuich Slotstuk van de show was het grote lied voor juf Trix en juf Anja, waarna directeur Rob Kempers de kinderen nog eenmaal naar hun klas stuurde om in te pakken en afscheid te nemen. Zijn opmerking 'En morgen zijn jullie vrij' werd met gejuich ontvangen. Volgens Kempers is zo'n eindshow heel belangrijk voor Kleurryk, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders en leerkrachten. ,,Sommige ouders zie je huilen, het is ook best wel emotioneel. Alleen al het feit dat ze hun kind hier op het podium zien staan. Dat hij of zij meedoet aan zo'n liedje, dat is een enorme prestatie. Wij zijn dan ook heel erg trots op hen.'' Voor juf Trix en juf Anja was het afscheid van de klas dit keer ook een afscheid van de school. Trix Edema-Klazinga (57) kwam in 1982 bij De Rank met alleen het PA-diploma. ,,Ik hie de papieren net, nee. Ik ha noch wol in kursus dien, mar dy haw ik net iens ôfmakke. Ik hie it gewoan yn my, litte wy it dêr mar op hâlde. It paste my, as in jaske.'' Omdat het kan ,,Ik ha der noch in oantal jierren út west doe't ik bern krige, mei sa no en dan wat ynfalwurk, mar yn 1996 bin ik wer folslein oan de slach gien. Oant no.'' Ze had nog tien jaar door kunnen gaan, maar vertrekt nu met een speciale regeling voor het onderwijs. ,,De mooglikheid wie der. Ik sis ek tsjin elkenien dy't der nei freget: Niet omdat het moet, maar omdat het kan.'' Haar collega Anja de Boer-Molenaar (62) is in 1973 op Maartenswouden begonnen als afdelingshoofd, nadat ze de opleiding Z-verpleging had afgerond. Maar toen zij haar latere man trof, die in het onderwijs werkte, besloot zij om de overstap ook te wagen. ,,Ik ha sollisiteard en mocht hjir wol komme, mar dan ik moast earst noch wol eefkes de akte Creatieve Handvaardigheid dwaan. Dat haw ik dien en ik bin hjir noait wer weigien.'' Sa bysûnder De Boer begon op De Poarte en die school stroomde later in bij de Gerritsmaschool. Dat werd weer veel later De Lanen en vorig jaar, toen De Rank er bij kwam, werd het Kleurryk. Ook Anja de Boer is een aantal jaren uit het onderwijs weggeweest toen ze kinderen kreeg. ,,Ik ha de tiid naam om myn eigen bern yn't fel te setten en doe bin ik hjir wer kaam. Dit is sok moai wurk, omdat der noait in dei gelyk is. Dizze bern binne sa bysûnder. Elke dei dat wy in bern mar in bytsje glimkje litte kinne is al fantastysk. Jo moatte foaral net tefolle ferwachtings ha, mar as de bern in goeie dei ha en goed yn har fel sitte, dat is al hiel fijn. En dat âlders hjirby sitte te gûlen, dat is tekenjend, dat seit al genôch.''