Aftrap vernieuwbouw PCBS De Librije in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - Op PCBS De Librije in Gorredijk werd vanochtend, aan het einde van de ochtend, de aftrap gegeven voor de vernieuwbouw van de basisschool. 

Basisschool De Librije kampt al enige tijd met ruimtegebrek. Er zijn te weinig lokalen. Daarnaast wil de school graag bredere faciliteiten, zoals de inhuizing van dagopvang en naschoolse opvang door Kinderwoud, realiseren. In het oude pand kan dat niet, daarom gaat de school vernieuwbouwen. Groepen 1 tot en met 3 verhuizen na de zomervakantie tijdelijk naar locatie De Vlieger. De aftrap startte met een korte speech van de directeur Tseard Kuperus van De Librije, waarna de ondertekening van de gunning aan de aannemer plaatsvond.  Daarna volgde de onthulling van het naambord voor de locatie de Vlieger door enkele leerlingen van groep 2. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer driehonderd ‘bouwvakkers’: leerlingen van de school met gele veiligheidshelmpjes op. Foto's Henk Stoelwinder