Herinrichting parkeerterrein begonnen

OOSTERWOLDE - De sloop van snackbar New York New York op de Trambaan in Oosterwolde is begonnen. Daarmee is de herinrichting van parkeerterrein Brugkampweg gestart. Dit is één van de deelprojecten van het Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten-Noord.

Het masterplan is op 28 januari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld na een lang traject van samenspraak en inspraak. Inmiddels is een aantal deelprojecten uitgevoerd, en zijn er allerlei ontwikkelingen gaande binnen de detailhandel. Zo heeft de Poiesz de winkel in het kerngebied verlaten en is de C1000 de AH geworden.

De volgende stap in het masterplan is het herinrichtingsplan voor het parkeerterrein Brugkampweg en de aanleg van het parkeerterrein bij de Trambaan. In het plan worden de uitgangspunten van het Masterplan als basis gebruikt. Er wordt rekening gehouden met de recente en toekomstige ontwikkelingen. Denk aan de verhuizing van de Action en de Scapino naar dit gebied, plus de toekomstige uitbreiding van het bestaande Lidl-pand.

Tijdens de inloopbijeenkomst over het herinrichtingsplan is een aantal kritische opmerkingen gemaakt over de plannen.

De opmerkingen leidden niet tot aanpassingen van de plannen. Er zijn wel praktische tips en wensen naar voren gekomen die mee worden genomen bij de uitvoering.