Vaarexcursies door De Alde Feanen

EARNEWÂLD - ÂLD - It Fryske Gea houdt de komende week vier keer een vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen. Excursieboot De Blaustirns vaart langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie.

Een excursieleider van It Fryske Gea vertelt over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van De Alde Feanen komen aan bod. Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet.

De vaarexcursies vinden plaats op zaterdag 5 augustus van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur , en dinsdag 8 en donderdag 10 augustus van 19.00 tot 21.00 uur.

Opgave kan tot de dag vóór de excursie via 0511 - 53 96 18.