Scholen in Zuidoost Fryslân krijgen na de vakantie hun robot

DRACHTEN - Alle basisscholen in de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf kunnen meteen na de zomervakantie hun eigen EDU-robots verwachten.

Op woensdag 6 september helpen leerlingen van basisschool Het Mozaïek in Drachten mee om 400 EDU-robots in te pakken en klaar te maken voor verzending naar alle basisscholen in Fryslân. Dit gebeurt met behulp van de automatische inpakmachine van Neopost Technologies in Drachten. Gedeputeerde Sander de Rouwe zal samen met enkele kinderen de eerste robots inpakken. De feestelijke start wordt ook bijgewoond door wethouder Roel Haverkort (Smallingerland), van de overkoepelende organisatie voor basisonderwijs in Fryslân Erik Rietkerk (CBO Fryslân) en Albert Helder (BDOF) en Kor Visscher, voorzitter van het Innovatiecluster Drachten. Programmeren Vanaf donderdag 7 september kunnen basisscholen in de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf de robot verwachten. Het Innovatiecluster Drachten schenkt in twee shifts een robot aan alle 415 basisscholen in Fryslân. De scholen ontvangen een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt er een lespakket bij. Met het beroepsonderwijs in Fryslân wordt op dit moment gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de lessen. Daarnaast is er een werkgroep gestart om de EDU-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Begin 2018 wordt er een groot feestelijk evenement georganiseerd om alle scholen met hun EDU-robot bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben. Kijk voor meer informatie op https://www.icdrachten.nl//edu-robotics Zie ook: Alle Friese achtstegroepers krijgen een robot als klasgenootje Eerste van 415 robots voor Friese basisscholen uitgereikt Edu Robotics leert kinderen nieuwe vaardigheden