Waterkantkoor de Compagnons Vrouwlu ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Opsterland-Ooststellingwerf - Het Waterkantkoor De Compagnons Vrouwlu uit Oosterwolde heeft een bijdrage van vijfhonderd euro gekregen vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland.

Dit bedrag is voor de aanschaf van een geluidsinstallatie c.q. mengpaneel, aangezien de vorige twaalf weken geleden besloot er mee op te houden. In 2001 is het koor opgericht en kwam al spoedig onder leiding van dirigent Martin van der Hurk. Op donderdagmiddag wordt er gerepeteerd en worden nieuwe liedjes ingestudeerd. Het koor treedt regelmatig op in onder andere zorginstellingen in de omgeving en op Shanty en Muziekfestivals in het hele land. Ieder jaar wordt in december gezorgd voor een kerstconcert, hetzij op uitnodiging of op eigen initiatief. Bij zorginstellingen zingt het koor liedjes die herkenbaar zijn voor de bewoners. Voor festivals wordt gekozen voor populaire liedjes uit de jaren 60 en 70. ,,De Koorleden zijn geweldig blij met de steun die we krijgen van de Rabobank”, aldus de voorzitter. ,,Met deze nieuwe geluidsinstallatie kan het Waterkantkoor de Compagnons Vrouwlu weer jaren vooruit." Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen- Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het Coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maarschappelijke doelen.