Wethouder Van de Boer maakt kennis met Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf - Om meer kennis en begrip te krijgen over wat er allemaal leeft in de dertien dorpen van Ooststellingwerf, maakt wethouder Henk van de Boer een kennismakingsrondje door de gemeente.

Begin deze zomer is Van de Boer begonnen aan zijn route, en op 28 augustus is hij langs de laatste drie dorpen van zijn route gegaan namelijk Appelscha, Fochteloo en Ravenswoud. Tijdens de bezoeken zijn gezamenlijk met onder andere de plaatselijke belangen en beheerders van dorpshuizen de aandachtspunten van de dorpen bekeken. Ook werden verschillende bedrijven, dorpshuizen en scholen bezocht. Wethouder Van de Boer gaf tijdens deze bezoeken aan dat hij graag hoort wat er waar speelt en als belangrijk wordt ervaren. Van de Boer: ,,Op deze manier kunnen we kijken wat we daar mee kunnen doen." Bevindingen Van de Boer beschouwt de kennismaking met Ooststellingwerf als zeer waardevol. Van de Boer: ,,Het zijn de mensen die Ooststellingwerf maken. En afgelopen weken heb ik heel veel betrokken, gastvrije en enthousiaste inwoners de hand mogen schudden tijdens mijn kennismakingsronde door de gemeente. Naast de schoonheid van het gebied is vooral de bereidheid om samen de schouders ergens onder te zetten mij opgevallen. Ik wil iedereen die ik heb gesproken bedanken voor de boeiende en inspirerende gesprekken. Er liggen prachtige kansen. Ik kijk uit naar een bloeiende samenwerking." Elektrische scooter Bijzonder aan de kennismaking met één van de dorpen, Oldeberkoop, was dat de wethouder gebruik maakte van een actueel vervoermiddel. Hij kwam hier namelijk op een elektrische scooter. Een vervoermiddel dat uitstekend bij de wethouder past gezien zijn portefeuille met daarin onderwerpen als duurzaamheid en milieu.