KV Lintjo in Oldeberkoop opent kunstgrasveld

Opsterland-Ooststellingwerf - KV Lintjo opent zaterdag 9 september om 13.15 uur het nieuwe kunstgrasveld op Sportpark Lunia, tijdens de open dag van de korfbalvereniging. 

Lintjo heeft een lange adem gehad als het gaat om de realisatie van het kunstgrasveld. Al jaar 2000 deed het toenmalige bestuur het college van B&W een brief toekomen met het verzoek om voor realisatie van kunstgras voor de toen geldende 1/3 regeling in aanmerking te komen. Gelijktijdig startte de vereniging met het organiseren van een jaarlijkse boekenmarkt, waarvan de opbrengsten opzij werden gelegd voor de toekomstige realisatie. En nu is het zover. Na een heel traject van gesprekken met leveranciers, het bekijken van diverse soorten kunstgras, vergelijken van criteria van de bond met de wensen van KV Lintjo, begroting opstellen, subsidies aanvragen, etcetera is het project gegund aan HSM. HSM heeft een dependance in Donkerbroek, waardoor het project veelal door bedrijven uit de eigen gemeente wordt uitgevoerd. Ook kreeg KV Lintjo de mogelijkheid werkzaamheden 'uit te besteden' aan eigen vrijwilligers om zo kosten te besparen. Hoewel het financiële proces rondom de realisatie prima is verlopen en zelfwerkzaamheid de nodige besparing heeft opgeleverd, is er nog een wens om de beschikbare financiële middelen te verruimen. Lintjo heeft zelf een fiks bedrag uit eigen middelen bijeen gespaard en wil de verenigingskas bij voorkeur niet zwaarder belasten dan door de reservering gebeurt. Er lopen nog enkele aanvragen vanuit fondsen en ook kunnen er nog steeds fictieve vierkante meters kunstgras worden gekocht, ook op zaterdag 9 september. Tijdens de open dag wil het bestuur niet alleen haar dank uiten aan degenen die hebben geholpen/bijgedragen aan de realisatie van ons mooie kunstgrasveld, maar ook aan eenieder die het afgelopen seizoen in welke vorm dan ook heeft geholpen. Het programma op 9 september: 13:15 uur Ontvangst leden, ouders, sponsoren, donateurs en belangstellenden 14:00 uur Spelcircuit Kangoeroes t/m A2 14:55 uur Wedstrijd Lintjo 1 - Harkema 1 16:30 uur Wedstrijd Lintjo 2 - Harkema 2 18:00 uur Hapje eten (o.b.v. opgave) 20:00 uur Gezellige avond in de sportkantine.