Korenmolen De Weyert doet mee aan actie Gild Fryske Mounders

Opsterland-Ooststellingwerf - Korenmolen De Weyert in Makkinga doet mee aan de actie van Gild Fryske Mounders voor het werven van leerling molenaars. De Weyert is één van de veertien lesmolens in Friesland.

Ruim veertig jaar geleden werd in Fryslân de vereniging Gild Fryske Mounders opgericht, kort gezegd ‘It Gild’. It Gild zorgt ervoor dat mensen in Fryslân opgeleid worden tot vrijwillig molenaar. In Fryslân en in heel Nederland zijn veel molenaars opgeleid om monumentale wind- en watermolens te laten draaien. Een tijdje terug is het ambt van vrijwillig molenaar genomineerd om toegelaten te worden tot de Unesco werelderfgoedlijst. De verwachting is dat eind 2017 de uitkomst bekend wordt. Een vrijwillig molenaar oefent dus een belangrijk vak uit en om dit vak te laten voortbestaan zijn er steeds nieuwe molenaars nodig. Op 9 en 10 september vindt de Open Monumentendag plaats met als thema: Boeren, burgers en buitenlui. Een mooiere combinatie met de molen is niet denkbaar, want wind- en watermolens hebben alles te maken met boeren, burgers en buitenlui. It Gild heeft zaterdag 9 september uitgekozen om boeren, burgers en buitenlui kennis te laten maken met de opleiding tot vrijwillig molenaar in Fryslân. Op de website van It Gild (www.molenaarworden.nl) staan de molens vermeld die deze dag van 10.00 tot 16.00 uur open zijn voor belangstellenden. Dit zijn zowel lesmolens als molens die geen lesmolen zijn maar waar u wel volledig geïnformeerd wordt. Informatie en foldermateriaal zijn aanwezig op alle molens.