Leerlingen Het Mozaïek pakken robots in voor alle basisscholen (met filmpje!)

DRACHTEN - Geef High Five! Dans met me! Klim de trap op! Veel opdrachten van leerlingen van pcbo Het Mozaïek bleken vanochtend nog wat te moeilijk voor de EDU-robot.

Tekst en foto's Fokke Wester De komende maanden krijgen de leerlingen van Het Mozaïek echter alle gelegenheid om lekker met EDU te oefenen, want net als alle andere 414 basisscholen in Friesland krijgen zij een gratis exemplaar in de klas. Het is een cadeautje van het Innovatiecluster Drachten, dat er een flink bedrag voor op tafel heeft gelegd. Inpakmachine De Drachtster school mocht vanochtend bij Neopost helpen om de eerste dozen in te pakken, zodat ze deze week nog in de hele provincie bij de scholen afgeleverd kunnen worden. De leerlingen kregen bij het inpakken hulp van wethouder Roel Haverkort van de gemeente Smallingerland en een volautomatische inpakmachine van Neopost Technologies, een van de bedrijven die vanaf het begin betrokken is geweest bij het Innovatiecluster Drachten. De robots zijn niet zomaar om mee te spelen, ook al is hij in 2015 uitgeroepen tot speelgoed van het jaar, legde Haverkort uit. ,,We hopen dat jullie door de robot gaan zien hoe leuk techniek als vak is. Dat kan meehelpen om er voor te zorgen dat er over tien, twintig jaar, nog genoeg mensen zijn die machines zoals deze kunnen bedienen.'' De kinderen legden vervolgens onder grote belangstelling van regionale en landelijke pers samen met de wethouder de doos op de lopende band, legden de gebruiksaanwijzingen er op en drukten op de knop om de volautomatische inpakker aan het werk te zetten. De kinderen liepen met de band mee, zodat ze aan het einde van de lijn hun eigen pakketje weer konden oppakken, om er een adressticker op te plakken. Dat leverde al snel een aantal pallets vol dozen op, waarna een bestelbus gevuld werd. Op'e fyts Onderwijzer Kor Postma van Het Mozaïek heeft zelf het ICD benaderd om zijn klas bij de inpakklus te betrekken. ,,Ik bin wol ynteresseard yn nije technieken en hearde fan dit projekt. Ik ha hiel simpel gewoan eefkes in mailtsje stjoerd oft wy ek helpe koenen mei it ynpakken. Al hoopje ik fansels wol dat ik ús eigen robot aanst op'e fyts mei nei skoalle nimme kin.'' Postma ziet genoeg mogelijkheden om de robot in de klas te gebruiken. ,,Wy krije der in lespakket by, dus wy moatte noch eefkes sjen wat wy der allegear mei dwaan kinne. Ik ha de bern al útlein datst him bewege litte kinst en Ingelsk leare kinst, mar it belangrykste fyn ik eins dat se sjogge hoe leuk technyk wêze kin. Robots ha foar de âldere generaasje noch altyd wat engs, mar dit is in hiel leuke, speelse en leechdrompelige manier om de bern kennis meitsje te litten mei de robot. En dan kinne se letter sels noch wol beslute oft se der yn it ferfolchûnderwiis noch wat mei dwaan wolle.'' Rode oogjes In de korte pauze speelden de kinderen al vast met Edu. Op aanwijzing van een van de deskundigen gaven ze hem al korte opdrachten. 'Geef High Five!' En omhoog ging de arm van Edu. ,,Is het een meisje of een jongen?'' vroeg een van de leerlingen. Maakt niet uit, was het antwoord. Je mag er van maken wat je wilt. 'Misschien kunnen we hem wel leren voetballen', opperde een van de jongens. Als Edu rode oogjes krijgt is het even uit met de pret, dan is er geen contact mogelijk. Staan de ogen op groen, dan kan hij opdrachten uitvoeren. ,,Ik denk dat het nog een paar jaar duurt voor een robot echt een normaal element is in de schoolklas'', zegt Joost Krebbekx, programmamedewerker van het ICD. ,,Deze robot is met name bedoeld om te leren programmeren, maar er zijn ook al robots die je kunnen helpen om bijvoorbeeld de tafels te leren, of een vreemde taal. Die worden steeds meer gebruikt om kinderen enthousiast te maken en ze kunnen heel nuttig zijn om de basisdingen er in te stampen.'' Verplicht Het EDU-project is opgezet in samenwerking met de christelijke en de openbare onderwijskoepel in Friesland, omdat vanaf 2020 een basisprogramma programmeren verplicht onderdeel wordt op de basisscholen. De gratis robot is bedoeld voor een lesprogramma voor de komende drie jaar. Elk jaar kan het programma worden vernieuwd en uitgebreid. De robot kost in de winkel rond de 300 euro, maar door de grote hoeveelheid hebben de clusterbedrijven korting gekregen, zegt Krebbekx. ,,Maar het is nog steeds een flinke investering.'' De leerlingen moeten de robot in de klas zelf in elkaar zetten en kunnen hem besturen en programmeren door middel van een Arduino ‘hart’-processor. Elke school krijgt er een lespakket bij. Met het beroepsonderwijs in Fryslân wordt op dit moment gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de lessen. Daarnaast is een werkgroep bezig om de EDU-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Begin volgend jaar mogen alle scholen met hun eigen robot naar een groot feest komen, waar de kinderen kunnen laten zien wat ze hun nieuwe plastic klasgenootje hebben geleerd. Kijk hier naar een kort filmpje van het inpakken. En let op: op 1.37 minuut begint het 'speelkwartier' ;)