Feestelijke opening dorpsplein Terwispel

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op zaterdag 16 september om 15.00 uur wordt het volledig nieuwe dorpsplein door de wethouder ruimtelijke ordening van de Gemeente Opsterland geopend.

Na jaren voorbereiding is het zover, het ‘hart’ van Terwispel is klaar. Us Doarpshûs is verbouwd, het evenemententerrein aangelegd, de ijsbaan aangepast en er is voldoende parkeergelegenheid. Het is al bijna tien jaar geleden dat er een aantal zaken speelden in Terwispel. Het proces komt in een stroomversnelling wanneer in 2012 Woningcorporatie Elkien aankondigt haar verouderde huurhuizen aan de Smidte gefaseerd te willen saneren. Overleg tussen Plaatselijk Belang, Us Doarpshûs, Gemeente en Elkien volgde, wat uitmondde in een gezamenlijk plan voor woningbouw, verbouw van het dorpshuis en herinrichting van de openbare ruimte tot een dorpsplein. Us Doarpshûs start in 2013 met de verbouwing, met een ruime kantine aan de oostzijde. Een jaar later wordt dit deel in gebruik genomen. De aanleg van het dorpsplein duurt nog tot de zomervakantie 2017 voordat het geheel wordt opgeleverd. Maar nu ligt er in het hart van Terwispel dan ook een totale accommodatie, inclusief de sportvelden.