Intentieovereenkomst MFA Gorredijk getekend: BHS doet weer mee

Opsterland-Ooststellingwerf - De participanten van de MFA Gorredijk (Comprix, De Skâns en de Burgemeester Harmsma School en gemeente Opsterland) tekenden vanmiddag op het gemeentehuis in Beetsterzwaag een intentieovereenkomst voor de MFA Gorredijk.

De gemeenteraad kreeg in juli nog te horen dat de gemeente en de Burgemeester Harmsma School (BHS) er op dat moment financieel niet uitkwamen en er eerst van start werd gegaan met de andere twee partijen, de Skâns en Comprix. De BHS zou later aansluiten. Samen verder ,,We zijn erg blij met deze stap vooruit. De samenwerking tussen alle drie de partijen zorgt voor de meeste synergie”, vertelt Marita Schreur van de Burgemeester Harmsma School (BHS). ,,Het was voor De Skâns erg teleurstellend dat de gemeente en de BHS er financieel niet uitkwamen. De Skâns is blij dat nu alles weer op de rit staat”, benadrukt Harry Koning van De Skâns. ,,Voor ons is de samenwerking met Skâns en BHS zeker een plus. En iets wat we al jaren uitspreken.”, vult Jan Veenstra van Comprix aan. ,,Daarvoor is het natuurlijk onontbeerlijk dat onze nieuwe openbare basisschool in augustus 2019 haar deuren opent, zoals toegezegd.” Geen wondermiddel De intentieovereenkomst lost niet op magische wijze alle problemen op, maar er wordt wel commitment uitgesproken en het streven naar versterking van de onderlinge samenwerking staat centraal, meldt gemeente Opsterland. Ook staat er in opgenomen dat financiële haalbaarheid van het plan in het najaar van 2017 wordt bevestigd. Besluitvorming over het financieel mogelijk maken van de vervangende nieuwbouw van het achterste deel van de BHS vindt op een later moment plaats. Wethouder Anko Postma neemt het dossier over van Piet van Dijk. ,,Ik zie het als een uitdaging om samen met deze partijen verder te werken aan een MFA voor Gorredijk. Op korte termijn gaan we ook de inwoners van Gorredijk hier meer bij betrekken, iets wat ik erg belangrijk vind. Het wordt tenslotte hun MFA", aldus Anko Postma. Opdracht voor het zomerreces Op 3 juli gaf de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om in de vakantieperiode met de participanten van de MFA Gorredijk tot een zogenaamde ‘letter of intent’ (intentieovereenkomst) te komen. In de zomerperiode is er hard gewerkt aan deze overeenkomst. Halverwege augustus lag er een concept-intentieovereenkomst waar alle partijen zich in konden vinden. Het tekenmoment kon echter pas plaats vinden, nadat de intentieverklaring in een collegevergadering was behandeld. Afgelopen week, op 5 september, was het Opsterlands college voor het eerst na het zomerreces weer bij elkaar.