Groeiend OSO start nieuw seizoen

Opsterland-Ooststellingwerf - De Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) start eind september met een nieuw seizoen.

Wederom staat er een flink aantal gezellige, maar ook informatieve bijeenkomsten gepland. Deze mix van ontspanning en belangenbehartiging werpt zijn vruchten af. De club telt inmiddels 271 leden. ‘We kijken dan ook met ontzettend veel plezier terug op afgelopen seizoen’, zegt voorzitter René Schulkes tevreden. Onder andere de rondrit voor senioren door de gemeente was een grandioos succes. ‘We hadden uiteindelijk bijna honderd mensen op de reservelijst staan’, aldus secretaris Janny Punter-de Vries. Genoeg reden voor het bestuur om deze rondrit nogmaals aan te bieden. ‘Op 18 oktober gaan we op herhaling’, meldt Punter enthousiast. Iedereen die op de reservelijst staat is inmiddels aangeschreven. Via de gemeente heeft de OSO de extra benodigde subsidie van € 2000,- ontvangen. Johan Veenstra Het nieuwe seizoen gaat op vrijdag 29 september om 14.00 uur officieel van start in De Miente met een optreden van schrijver en verhalenverteller Johan Veenstra. ‘Tijdens zo’n bijeenkomst staan natuurlijk gezelligheid en ontmoeting centraal, maar we willen het accent de komende periode ook weer leggen op belangenbehartiging en informatie’, aldus Schulkes. Zo vindt vrijdag 20 oktober in De Hoolten Klinte in Appelscha een lezing plaats over Energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf, duurzame energie voor de gemeenschap. Ook worden contacten met organisaties als Scala, de gemeente, buurtsport en zorginstellingen geïntensiveerd. Schulkes: ‘Waar kunnen we elkaar helpen? Hoe versterken we elkaar, zodat onze leden optimaal van de diverse diensten kunnen profiteren?’ OSO wil, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, ook invloed gaan uitoefenen op de politiek. Er wordt daarom op 23 februari een politiek café georganiseerd. ‘Hierbij willen wij bij de politiek aandacht vragen voor zaken die van belang zijn voor senioren.’ Verbinding Door de activiteitencommissies in de verschillende dorpen worden ook weer bijeenkomsten aangeboden. ‘Afgelopen seizoen hebben we gezien dat de mensen naar elkaars activiteiten komen’, vertelt Punter. ‘Prachtig natuurlijk, want juist deze verbinding en ontmoeting is ook een belangrijke doelstelling van de OSO.’ Wie lid wil worden van deze vereniging kan terecht op de website www.os-ooststellingwerf.nl. Naast een aanmeldingsformulier is op deze site ook alle informatie te vinden over de komende activiteiten.