Nieuw dorpsplein Terwispel feestelijk geopend

Opsterland-Ooststellingwerf - Het volledig nieuwe dorpsplein van Terwispel is zaterdagmiddag feestelijk heropend door onder andere door wethouder Anko Postma van de gemeente Opsterland.

De opening vond plaats in aanwezigheid van veel inwoners van Terwispel. Ook de kinderen hadden een rol: zij mochten na de opening ballonnen oplaten. Voorzitter Ilse Koetsier van Plaatselijk Belang Terwispel keek in haar openingswoord terug op de totstandkoming van het nieuwe dorpsplein. Een aantal jaar geleden speelden er meerdere zaken, de dorpsfeestcommissie zocht een nieuwe plaats voor de feesttent, de toenmalige plek was te klein en niet veilig in geval van calamiteiten. Het dorpshuis wilde uitbreiden, de kantine was te klein en niet goed bereikbaar. Een grotere kantine zou meer ruimte geven voor activiteiten. Maar als je dan een activiteit organiseerde kwam je op het volgende probleem: te weinig parkeerruimte. Het proces komt in een stroomversnelling toen Woningcorporatie Elkien aankondigde haar verouderde huurhuizen in de Smidte te willen saneren. Overleg tussen Plaatselijk Belang, Us Doarpshûs, IJsclub, Gemeente en Elkien volgde, wat uitmondde in een gezamenlijk plan voor herinrichting van de openbare ruimte tot een dorpsplein. De ijsclub was bereid een aanzienlijk stuk van de ijsbaan op te geven, waar een deel van het dorpsplein op gerealiseerd kon worden. En zaterdag was het dan zover: het ‘hart’ van Terwispel werd geopend. Us Doarpshûs is verbouwd, het evenemententerrein is aangelegd, de ijsbaan aangepast en er is nu voldoende parkeergelegenheid. Wethouder Auke Postma verrichte de openingshandeling door een replica van de Spaltenbrêge te onthullen, dat symbool staat voor de saamhorigheid in het dorp. In zijn toespraak haalde hij aan hoe groot de samenwerking was tussen de diverse partijen om tot het gewenste resultaat te komen, en dat Terwispel heeft laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Niet alleen werd de het plein officieel in gebruik genomen maar ook vierden vier verenigingen een jubileum. Plaatselijk Belang Terwispel werd opgericht op 3 juli 1892 en bestaat dit jaar maar liefst 125 jaar. Tien jaar geleden zag Pikehokje XL het levenslicht, die zich met haar activiteite richt op de jeugd tot 15 jaar. De dorpsfeestcommissie jubileert dit jaar ook, zij bestaat 50 jaar. Deze organiseert het tweejaarlijkse dorpsfeest, waarbij vrijwel iedere inwoner op de een of andere manier betrokken is. Us Doarpshûs bestaat dit jaar al 60 jaar. Drie jaar geleden werd het verbouwde Doarpshûs geopend, nadat er een ingrijpende verbouwing plaats had gevonden. En nu is in Terwispel dan het dorpsplein geopend. Daarmee gaan ze er in Terwispel vanuit dat het Doarpshûs met dorpsplein minstens nog eens 60 jaar het kloppend hart van Terwispel zal vormen. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl