Begroting gemeente Opsterland geeft positief beeld

Drachten - Het college van b&w van de gemeente Opsterland heeft een ontwerpbegroting 2018 gemaakt dat een meerjarig positief beeld laat zien.

Uit de begroting blijkt dat Opsterland een financieel gezonde gemeente is. De begroting is duurzaam sluitend doordat die de periode tot en met 2021 beslaat. Verlaging van de OZB De ontwerpbegroting 2018 is positief voor burgers omdat er geen extra bezuinigingen worden voorgesteld. Het college voert de eerder door de raad aangenomen motie met betrekking tot het verlagen van de tarieven voor OZB uit. Dit is nu mogelijk gezien het positieve financiële perspectief. In de begroting is ook ruimte opgenomen om het onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen en groen op een beter niveau te brengen. Begroting op website De begroting is met ingang van vandaag te lezen via de website van gemeente Opsterland. Volgens wethouder Rob Jonkman zijn, door het publiceren van de begroting via de website, de begrotingsplannen overzichtelijker dan voorheen. De gemeenteraad houdt bij voldoende aanmeldingen op 16 oktober een inspraakavond en stelt de begroting op 6 november vast. Wethouder Rob Jonkman: ,,Het college is tevreden deze begroting te kunnen presenteren. Deze begroting is de eerste begroting sinds de afgelopen 7 jaar waarbij er geen aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn om de begroting structureel sluitend te maken.”