Bakkeveen vreest 'massale bomenkap' op Duerswâldmerwei

BAKKEVEEN - Op verschillende plaatsen in Opsterland zijn mensen verontrust over plannen van de gemeente over revitalisering van lanen. Bakkeveen en Frieschepalen vrezen de kap van vele oude bomen langs de Duerswâldmerwei en Tolheksleane.

De Gemeente Opsterland heeft plannen om te kijken hoe de lanen kunnen worden gerevitaliseerd, meldt een woordvoerster. Er zijn vier lanen uitgekozen om te revitaliseren. Voor deze lanen is gekozen vanwege de verkeersveiligheid en vanwege de stormschade in 2013. Daarvoor zijn er onderzoeken geweest, onder andere naar de kwaliteit van de bomen. Deze onderzoeken wordt momenteel besproken met de Plaatselijk Belangen en natuurverenigingen. In overleg met hen kijkt de gemeente hoe de partijen kunnen komen tot maatwerk. 'Massale kap' De Natuerferiening Bakkefean heeft onder de kop 'Massale kap van oude eiken en beuken onder andere langs de Duerswâldmerwei' op haar site een artikel geplaatst over de plannen van de gemeente. De Feriening wijst er op dat er nog geen besluit is genomen, maar dat de plannen uitgaan van kap van vrijwel alle bomen langs de Duerswâldmerwei die binnen een halve meter van de wegverharding staan. ,,Vrijwel alle oude bomen langs deze weg zullen dan sneuvelen. Het gaat om 235 merendeels gezonde oude eiken en beuken'', aldus de Feriening. Eerder heeft de Natuerferiening te kennen gegeven dat uitvoering van dit plan onherstelbare gevolgen zal hebben voor de zo kenmerkende landschapsstructuur 'met schitterende en sfeervolle bomenlanen'. De gemeente heeft vervolgens een onderzoek laten uitvoeren naar de ‘cultuurhistorische en ecologische waarde’ van de bomen langs deze en nog vier andere wegen met oude bomen. Volgens de Natuerferiening is echter geen onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde door het onderzoeksbureau dat is ingehuurd. De Natuerferiening heeft daarom te kennen gegeven dat de resultaten van het onderzoek tekort schieten voor een goede beoordeling van de plannen. Verkeersveiligheid? De gemeente meent dat de kap nodig is voor de verkeersveiligheid, omdat de bomen te dicht op de weg zouden staan. Volgens de Natuerferiening is dat argument twijfelachtig. ,,Elders worden voor veel geld verkeersdrempels aangelegd, terwijl hier langs de Duerswâldmerwei de bomen een natuurlijke remmende factor zijn. Wie daar te hard rijdt, vraagt om ongelukken, dat hoort daar niet en dat kan daar ook beter niet; het màg ook niet. Verkeersveiligheid kan men beter beschermen door het verkeer af te remmen dan door het meer ruimte te bieden, want dan gaat men juist nog harder rijden.'' Volgens de Natuerferiening haalt een grotere plantafstand de maat uit de laan en verstoort het de verhoudingen. ,,Het aantrekkelijke karakter van de historische bomenlaan, de groene tunnel tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, zal hierdoor verdwijnen. De bomenlanen hebben hun eigen kwaliteiten. Ze zijn al eeuwenlang beeldbepalend voor Opsterland. De bomenlanen zijn een belangrijk element van de gemeentelijke identiteit; denk aan de lanen tussen Bakkeveen en Wijnjewoude, tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen, tussen Hemrik en Olterterp. Ze vormen een fraaie verbinding tussen dorpen. Vertrouwde en aangename toegangswegen tot kernen en in ecologische zin uiterst waardevol. Vooral oudere bomen bieden levensruimte aan planten en dieren.'' Getuigen van vroeger ,,Cultuurhistorisch zijn deze oude lanen van grote waarde: ontstaan in de tijd vóór de auto. Dat is nog te zien aan de maatvoering: de verhouding tussen de wegbreedte en de plaats van de bomen, die karakteristiek is. Onze bomenlanen zijn getuigen van vroeger tijden. De kostbare monumenten van onze gemeente, vergelijkbaar met de waarde van de duinenkust voor de kustgemeenten. Onze bomenlanen zijn een bron van genoegen voor bewoners in de eerste plaats, maar ook voor andere voorbijgangers.'' ,,Bomenlanen moeten we juist koesteren, zorgvuldig onderhouden, behoud ervan voorop stellen in het gemeentelijk beleid. Dat is het kapitaal van onze regio, waar we trots op kunnen zijn en dat ons onderscheidt van vele andere Friese gemeenten. Het zijn kostbare en karakteristieke monumenten. Zorg in plaats van bezuinigen op onderhoud en het snel rijdend verkeer bevorderen. Zorg in plaats van kappen!''   Genuanceerd Het overleg met de Plaatselijk Belangen van Bakkeveen en Wijnjewoude moet nog plaatsvinden, waarschijnlijk begin oktober. Dan zal het beeld sterk genuanceerd worden, verwacht dorpsbewoner Jan van Dalen, en zullen ook andere oplossingen de revue passeren. Zoals niets doen en alleen de zieke bomen verwijderen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad, stelt hij. Volgens Jappie van der Meulen, lid van de Natuerferiening en Plaatselijk Belang, streven alle partijen (Plaatselijk Belang, Natuerferiening, gemeente Opsterland, een verkeersdeskundige en een boomdeskundige) naar een veilige en mooie oplossing. ,,De feiten zijn dat het een schitterende bomenlaan is, dat er te veel doden en gewonden zijn gevallen, dat er veel bomen zijn met schade (schors eraf ) en dat sommige bomen niet langs de weg staan, maar erin. Jammer dat de oorspronkelijke versie van het bericht van de natuurvereniging bij velen een ander beeld heeft doen ontstaan dan dat er werkelijk is afgesproken.''