Veiligheidsregio Fryslân test crisisorganisatie met 'bosbrand in Appelscha'

APPELSCHA - Veiligheidsregio Fryslân houdt vandaag in Appelscha een systeemtest. Dit is een (onverwachte) test voor de vaste teams in de crisisorganisatie.

Het gaat hierbij om partijen als de politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten. De systeemtest moet duidelijk maken dat de crisisorganisatie in Fryslân op orde is. Tijdens de systeemtest wordt minimaal naar een zogenaamde GRIP 3 situatie opgeschaald. De test vindt plaats in Appelscha. Het fictieve incident dat centraal staat is een natuurbrand in het Drents-Friese Wold. Met behulp van de systeemtest toetst Veiligheidsregio Fryslân waar de crisisorganisatie staat en of eventueel zaken kunnen worden verbeterd. Daarnaast is het verplicht om deze test jaarlijks te houden. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s. Hierbij wordt gelet op organisatie, melding & alarmering, informatiemanagement en leiding & coördinatie. De inspectie van Veiligheid en Justitie (VenJ) kijkt tijdens de test mee. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die staan in de Wet veiligheidsregio’s. Crisisfunctionarissen Tijdens de systeemtest moeten de leden van de crisisteams en actiecentra opkomen alsof het een echte ramp of crisis betreft. Van hen wordt verwacht dat ze doen wat ze bij een echt incident ook doen. Het fictieve incident wordt grotendeels nagespeeld. Vanuit een ‘responscel’ doet de oefenstaf zich bijvoorbeeld voor als de pers of hulpverleners in het veld en op straat. Een aantal hulpverleners werkt vanuit het Commando Plaats Incident (CoPI) op een alternatieve incidentlocatie in Heerenveen. Dit doen zij in een zogenaamde MCU-bak, ofwel een vergadercontainer. De crisisfunctionarissen in het CoPI bestrijden de crisis virtueel met behulp van simulatiesoftware. Er worden verder geen hulpverleningsvoertuigen ingezet. Natuurbranden is één van de risico’s uit het Friese risicoprofiel. Veiligheidsregio Fryslân vindt het belangrijk om tijdens de systeemtest aandacht te besteden aan een mogelijk risico in Fryslân. Zo houdt Veiligheidsregio Fryslân de crisisorganisatie scherp op de risico’s die we in Fryslân kennen. Kijk op www.natuurbrandrisico.nl voor het actuele natuurbrandrisico in Nederland.