Werkgroep Toegankelijkheid: laat groen niet de stoep blokkeren

OOSTERWOLDE - Snoei planten, struiken en bomen voor ze over de weg of de stoep hangen en de doorgang belemmeren. Dat pleidooi brengt de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf deze week naar buiten.

De  gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf (WTO) houdt zich bezig met toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. De werkgroep let er op of openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn; dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Waar nodig brengt de werkgroep daarover advies uit. Daarnaast wordt ook gekeken naar de toegankelijkheid van openbare ruimtes. Groeizame zomer Voor dat laatste doet de Werkgroep nu een beroep op de bewoners van de gemeente. 'Het was een groeizame zomer; planten, struiken en bomen hebben een prima jaar gehad. Veel bomen, struiken en hagen groeien zo sterk uit dat ze over trottoirs en voetpaden zijn gaan hangen. Dit kan hinder opleveren voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers. Zij worden soms gedwongen van het trottoir te stappen en van de rijweg gebruik te maken om het overhangende groen te ontwijken. Voor mensen in een rolstoel, mensen met kinderwagens en kleine kinderen die nog op de stoep fietsen, is het overhangende groen wel degelijk een probleem en soms zelfs gevaarlijk. Slechtzienden lopen vaak met de blik gericht op het trottoir of de stoep en vinden het vervelend als ze met het hoofd tegen een overhangende tak lopen. Met name in de schemering vallen deze obstakels niet op. Het is prettig dat de stoepen goed begaanbaar zijn voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers en slechtzienden. Nu, in de herfst, is het moment om struiken en planten in te korten. Met name mensen met een rollator, met een wandelwagen en vooral de rolstoelgebruikers hebben ruimte nodig op de stoep of het trottoir. Drie stoeptegels ,,Bekijk tijdens de snoeiwerkzaamheden in uw tuin het groen ook eens vanaf de openbare weg. Het groen hoort terug gesnoeid te worden tot de erfgrens. De minimale noodzakelijke breedte bedraagt drie stoeptegels, maar dan nog is het krap. Meestal zijn er geen problemen, maar hier en daar kunnen struiken, hagen en planten best nog iets ingekort worden. Bij losse of te hoge stoeptegels dan is het goed om even contact op te nemen met de gemeente. Ook kan de handige app BuitenBeter gebruikt worden voor een vlotte melding aan de gemeente'', aldus de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf.